• I fiskerifrågor ges råd av närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland och i utbetalningsärenden av utvecklings- och förvaltningscentret. Även FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen ger råd till företag i ekonomiska svårigheter. Rådgivningstjänstens riksomfattande telefonnummer är +358 2950 24880 (vardagar 9.00–16.00). För den administrativa beredningen svarar jord- och skogsbruksministeriet: https://mmm.fi/emkr.