• EHFF kan beviljas stöd till företag inom fiske, vattenbruk, handel med fisk och beredning av fisk, med undantag för storföretag. Stöd kan fås för utvecklings – och investeringsprojekt.