• Stöd kan beviljas kommersiella fiskare i grupp I i Fastlandsfinland och kommersiella fiskare i huvudsyssla på Åland. Vidare kan stöd beviljas företag som bedriver fiskodling och -förädling samt parti- och detaljhandel med fisk i hela landet. Stöd kan beviljas endast sådana företag som har haft förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet före coronakrisen. Stöd kan beviljas kommersiella fiskare i grupp I i Fastlandsfinland och kommersiella fiskare i huvudsyssla på Åland.
  • Företag inom fiskförädling samt detaljhandel och partihandel med fisk: Som förutsättning för beviljande av understöd är att sökandens omsättning vid jämförelsetidpunkten (1.3-30.6.2019) har varit minst 20 000 euro.