• Nationella stöd kan beviljas kommersiella fiskare i grupp I i Fastlandsfinland och kommersiella fiskare i huvudsyssla på Åland. Vidare kan stöd beviljas företag som bedriver fiskodling och -förädling samt parti- och detaljhandel med fisk i hela landet. Stöd kan beviljas endast sådana företag som har haft förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet före coronakrisen. Läs mer om ansökan om stöd.
  • Åtgärderna i EHFF:s operativa program för Finland kan tillämpas på normalt sätt: till exempel åtgärden Förbättrande av fångstens mervärde ger en möjlighet till direktförsäljning och åtgärden Diversifiering av verksamheten kan bidra till att anpassa sig till situationen vid epidemin. Läs mer on de åtgärdsspecifika ansökningsanvisningarna.
  • EHFF har infört förskottsbetalningar, behovsprövad höjning av stödnivåer samt en möjlighet att bevilja stöd för investeringar i förpackningssystem även i offentliga hamnar. Läs mer om första hjälpen till fiskerisektorn.
  • Ensamföretagare ska i första hand ansöka om stöd för försörjningen hos Folkpensionsanstalten.
  • Finnvera beviljar garantier för lån. Läs mer på Finnveras webbplats. 
  • NTM-centralernas utvecklingstjänst kan ge råd i frågor som gäller utveckling av företag.