Tervetuloa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman verkkoportaaliin

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman tavoitteena on menestyksekäs ja kestävä sininen biotalous. Meri- ja kalatalousrahaston kautta edistetään kestävää kalastusta ja kestävää vesiviljelyä, unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa ja alueellisen työllisyyden ja koheesion lisäämistä. Lisäksi edistetään kalatuotteiden markkinoille saattamista ja jalostusta sekä yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanoa.

Viranomaisten tiedotteet

MMM vahvistanut uusia hakuohjeita

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut uusia hakuohjeita. Uudet hakuohjeet ovat nyt saatavilla seuraaville toimenpiteille: Kestävä kalastus - art. 29 - osaaminen ja vuoropuhelu Kestävä kalastus - art. 30 - tulonlähteiden monipuolistaminen Kestävä kalastus - art....

lue lisää

MMM: Sähköinen saalisilmoitusjärjestelmä on uudistunut

Maa- ja metsätalousministeriön sähköinen saalisilmoitusjärjestelmä on uudistunut Merialueen saalisilmoituspalveluun kirjautumisessa on tapahtunut merkittävä muutos 21.12.2017 alkaen. Järjestelmään pääsyä varten asiakas tarvitsee uuden ELU2-käyttäjätunnuksen....

lue lisää

MMM: Hankkeiden muutetut valintaperusteet

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014-2020 muutetut valintaperusteet. Seurantakomiten kokouksessa 14.11.2017 hyväksytyt valintaperusteet korvaavat 12.5.2016 hyväksytyt valintaperusteet. Muutokset on...

lue lisää

Ajankohtaista

EMKR-tiedotustilaisuuksia rannikolla

EMKR-tiedotustilaisuuksia rannikolla ELY-keskus järjestää tiedotustilaisuuksia koskien Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukimahdollisuuksia ja kaupallisen kalastuksen valvontaa. Suomenlahden alue: Raasepori Aika/tid: tisdag 17.4.2018 klo 13:30 – 16:30,...

lue lisää

SAKL: Kalaviikko 2018

Kalaviikon järjestelyvastuussa oli tällä kertaa Suomen Ammattikalastajaliitto ja sen toimitusjohtaja Kim Jordas avasi tilaisuuden, joka järjestettiin 21-23. maaliskuuta Helsingissä. Paikalla oli reilut noin 240 alan toimijaa. Lue alla olevasta linkistä, mitä kaikkea...

lue lisää

MMM: Miten kuluttajille saadaan lisää kalaa?

Maa- ja metsätalousministeriön elinkeinokalatalousyksikön johtaja Risto Lampinen pohtii kalatalouden tulevaisuutta Suomessa: "Merialueen rannikkokalastus on kriisissä. Saalis on romahtanut kahdessa vuodessa neljänneksen tai kolmanneksen riippuen siitä, mitä lajeja...

lue lisää

Poimintoja EMKR-hankkeista

Saaristomeren kala-aitat toi kalan kartalle

L-S Kalatalouskeskuksen "Saaristomeren kala-aitat" -hankkeen tavoitteena oli parantaa Saaristomerellä tarjottavien kala-alan palveluiden näkyvyyttä ja tunnettavuutta eli lyhyesti ja ytimekkäästi laittaa kala kartalle. - Saaristomereltä löytyy paikallisen kalan...

Tuet helpottavat kalastajan arkea

Porvoossa sijaitseva Milkari Oy ei ole tyypillinen rakennusfirma, sillä sen toimintaan kuuluu myös kaupallinen kalastus.

Taimen taitaa myös hankesopan

Tuen avulla yritys pystyy kehittämään tuotantoprosessejaan, mikä vaikuttaa kalojen hyvinvointiin, tuottavuuteen ja työntekijöiden työhyvinvointiin. Taimen-yhtiöt on kala-alan johtava toimija Suomessa ja Ruotsissa, sillä on yhteensä 30 tuotantolaitosta. Yli 50 vuotta...

Kasvatuslammikoiden ravinteet ravinnoksi

PIKKULI-hankkeessa tutkitaan käytännön mahdollisuuksia ja menetelmiä pikkulimaskan (Lemna minor) viljelemiseksi kalankasvatuslaitoksella rehun raaka-aineeksi. Kysyimme hankkeen taustoista ja haasteista Luonnonvarakeskuksen tutkijalta Pasi Laajalalta. Vesiviljely on...

Silakkasaaliille lisäarvoa

Pyhäjärvi-instituutti on käynnistänyt hankkeen, jonka aikana kartoitetaan silakasta mahdollisesti saatavia lisäarvotuotteita joilla on kaupallista potentiaalia. Kasvatetun lohen osalta on jo pitkään tutkittu kalanjalostuksen yhteydessä syntyviä sivuvirtoja....

Paikallista siikaa lisää Selkämeren rannikolle

Hankkeessa pyritään vahvistamaan Selkämeren siikasaaliita poikasistutuksien avulla. Siika on perinteisesti ollut Selkämeren rannikolla tärkeä kala niin kuluttajille kuin kalastajillekin. Viime vuosina ei kalastettua siikaa ole kuitenkaan riittänyt markkinoille...

Sinistä hyvinvointia – syrjäytymisen torjumista kalastamalla

Tässä hankkeessa sovelletaan luonnosta saatavaan hyvinvointiin perustuvaa Green Care –konseptia merellisessä ympäristössä. Kalastuksen ja kalojen maailmaan syventymisen toivotaan kääntävän hankalassa tilanteessa olevien nuorten elämän suuntaa. ”Pidä huoli merestä, ja...

Innovaatio-ohjelmat

Kuten kaikkien toimialojen, myös kalatalouden täytyy sopeutua ja muuttua ympäröivän maailman muuttuessa – toimijoiden on siis aika verkostoitua.

Suomen EMKR-toimintaohjelmassa on innovaatio-ohjelmat kalatalouden, kalatalouden ympäristöinnovaatioiden ja kestävän vesiviljelyn verkostomuotoiselle kehittämistyölle. Lisäksi markkinoille saattamisen ja menekinedistämisen kehitystyötä tuetaan monivuotisilla kehitysohjelmilla.

Innovaatio-ohjelmien tavoitteena on koko toimialaa ja kalatalouden arvoketjua pysyvämmin hyödyttävä kehitystyö. Ohjelmissa parannetaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta sekä yritysten mahdollisuuksia panostaa uusien teknologioiden ja tuotteiden luomiseen. Työtä tehdään verkostoissa, millä edistetään kalatalouden tuotekehitystä, vahvistetaan yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia sekä kannustetaan rohkeisiin kokeiluihin.

Innovaatio-ohjelmissa ei etukäteen määritellä yksityiskohtaisia toimenpiteitä, vaan ohjelmille määritetään vaikuttavuustavoitteet. Malli antaa myös verkoston toimijoille mahdollisuudet reagoida muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin sekä mahdollistaa laajojen ja moniulotteisten haasteiden ratkaisun. Ohjelmia koordinoivat Luonnonvarakeskus, Aktion Österbotten ja Pro Kala.

Meri- ja kalatalous somessa

Kuvapankki

Meri- ja kalatalousverkoston kuvapankista voit ladata Suomen EMKR-toimintaohjelman logot ja muuta kuvamateriaalia käyttöösi!

Kuvat ovat vapaasti käytettävissä EMKR-toimintaohjelmaan liittyvässä viestinnässä.

Mitä on kaupallinen kalastus?

Kaupallisena kalastuksena pidetään kalastusta saaliin myyntitarkoituksella. Suomen kalastuslain sekä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan säädösten mukaisesti muut kuin kaupalliset kalastajat eivät saa myydä saalistaan lukuun ottamatta sisävesillä satunnaisesti suoraan kuluttajalle myytävää vähäistä kala- tai rapuerää.

Kalankasvatus – globaalisti kasvava ala

Kalankasvatus on yksi merkittävimpiä ravinnontuotantomenetelmiä nyt, ja etenkin tulevaisuudessa. Suomessa edellytykset korkealaatuisen kalan kasvatukseen ovat huippuluokkaa. Yleisimpiä Suomessa kasvatettuja lajeja ovat kirjolohi ja siika. Tällä hetkellä taloudellisesti merkittävin kasvatusmuoto on merellä tapahtuva verkkoallaskasvatus.

Mikä on Meri- ja kalatalousverkosto?

Meri- ja kalatalousverkosto on avoin yhteistyöverkosto, jonka tärkeimpänä tavoitteena on edistää meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman toteutumista. Kuka tahansa voi kuulua verkostoon, eikä sillä ole varsinaisia jäseniä. Verkosto muun muassa tiedottaa, järjestää koulutuksia ja yhdistää kalatalousalan toimijoita.