Tervetuloa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman verkkoportaaliin

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman tavoitteena on menestyksekäs ja kestävä sininen biotalous. Meri- ja kalatalousrahaston kautta edistetään kestävää kalastusta ja vesiviljelyä, unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa ja alueellisen työllisyyden ja koheesion lisäämistä. Lisäksi edistetään kalatuotteiden markkinoille saattamista ja jalostusta sekä yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanoa.

Kalatalouden koronatuet

Kalatalouden väliaikaista koronatukea voivat saada kalastuksen, vesiviljelyn sekä kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset. Lue lisää:

 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoitusta on mahdollista hyödyntää myös koronaepidemiaan sopeutumisessa. Koronaan liittyville hankkeille voidaan perustellusta syystä maksaa korkeampaa tukea tai ennakkoa.

Viranomaisten tiedotteet

Ajankohtaista

Innovaatiopäivien esitykset ja tallenne katsottavissa

Kalatalouden innovaatiopäivät järjestettiin jälleen Vantaalla 4.-5.11.2021. Ensimmäistä päivää oli mahdollista seurata paitsi paikan päällä, myös etäyhteyden välityksellä.  Innovaatiopäivien kiinnostaviin esityksiin on mahdollista palata vielä jälkikäteenkin:...

lue lisää

Blogi: Tiekartta kalan lisäarvotuotteiden kehittämiseen

Erikoistutkija Jari Setälä, Luonnonvarakeskus Suomen kalatalouspolitiikan pitkäaikainen tavoite on ollut lisätä kotimaisten kalavarojen arvoa. Vajaasti hyödynnetyille kaloille on jo pitkään etsitty käyttömuotoja ja rehuksi menevästä silakasta ja kilohailista...

lue lisää

Tuoreimmat uutiset ja blogit

Innovaatiopäivien esitykset ja tallenne katsottavissa

Innovaatiopäivien esitykset ja tallenne katsottavissa

Kalatalouden innovaatiopäivät järjestettiin jälleen Vantaalla 4.-5.11.2021. Ensimmäistä päivää oli mahdollista seurata paitsi paikan päällä, myös etäyhteyden välityksellä.  Innovaatiopäivien kiinnostaviin esityksiin on mahdollista palata vielä jälkikäteenkin:...

Blogi: Tiekartta kalan lisäarvotuotteiden kehittämiseen

Blogi: Tiekartta kalan lisäarvotuotteiden kehittämiseen

Erikoistutkija Jari Setälä, Luonnonvarakeskus Suomen kalatalouspolitiikan pitkäaikainen tavoite on ollut lisätä kotimaisten kalavarojen arvoa. Vajaasti hyödynnetyille kaloille on jo pitkään etsitty käyttömuotoja ja rehuksi menevästä silakasta ja kilohailista...

Kalatalouden innovaatiopäivät järjestetään 4.-5.11.2021 Vantaalla

Kalatalouden innovaatiopäivät järjestetään 4.-5.11.2021 Vantaalla

    Kalatalouden innovaatiopäivät järjestetään jälleen 4.-5.11.2021 Vantaalla Scandic AviaCongressin tiloissa. Teemana on Kotimaisen kalan edistämisohjelma. Torstain ohjelmaa voi seurata myös etänä. Tapahtuman ohjelma ja ilmoittautumislomake löytyvät täältä....


Uuden ohjelmakauden valmistelu

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston uuden ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu on parhaillaan käynnissä. Uudet EU-asetukset hyväksyttiin kesällä 2021 ja maa- ja metsätalousministeriö laatii uutta Suomen toimintaohjelmaa ja kansallista lainsäädäntöä. Tavoitteena on, että uusi ohjelmakausi käynnistyy viimeistään alkuvuodesta 2022. Ohjelmakauden 2014-2020 rahoituksella pyritään turvaamaan siirtyminen vanhasta kaudesta uuteen ilman rahoituskatkosta.

Yleisöllä ja sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa valmisteluun lausuntokierrosten sekä avointen työpajojen kautta.

 

 

Ajankohtaista valmistelussa juuri nyt

Kalaleader-ryhmien hakumenettely on avattu. Hakuohje löytyy täältä. Haku on auki 5.10.-2.11.2021.

Suomen uuden EMKVR-ohjelman ensimmäinen luonnos on ollut kommentoitavana otakantaa-palvelussa. Virallinen lausuntokierros järjestetään loppuvuodesta 2021.

Uudet EU-asetukset on hyväksytty: kaikkia rahastoja koskeva yleisasetus annettiin 24.6.2021 ja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskeva asetus 7.7.2021.

Hallituksen esitys rahastoa koskevasta kansallisesta laista annettiin eduskunnalle syyskuussa 2021. Lakiesitys on ollut lausuntokierroksella, ja lausuntoyhteenveto on luettavissa täältä.

Kalatalouden rahoitusta ohjaava Kotimaisen kalan edistämisohjelma on hyväksytty.

Poimintoja EMKR-hankkeista

Kalasatamat ovat paikallisen kalantuotannon perusta

  Kalasatamat ovat kalatalouden tuotantoketjun kannalta elintärkeitä ja kun niihin investoidaan, hyötyy siitä laaja joukko toimijoita niin suoraan kuin välillisestikin. Esittelemme kaksi julkista kalasatamaa, Reposaaren sataman Porissa ja Tuomaraisten sataman...

Rekrytointihankkeella uusia kalastajia Sodankylään

  Muutama vuosi sitten Sodankylässä havahduttiin siihen, että kylän järvillä ei pian ole enää kalastajia paikallisen ammattikunnan ikääntyessä ja jäädessä eläkkeelle. Lokan luonnonvaraosuuskunnan kalastajat, kuten Risto Pyhäjärvi, olivat huolissaan siitä, että...

Yhteistyöllä ja verkostoituen eteenpäin – Pasi Kokkonen on yksi Itä-Suomen kalastusmatkailua edistävän hankkeen yrittäjistä.

  On helteinen iltapäivä Puumalassa. Olen lähdössä kalastusmatkailuyrittäjä Pasi Kokkosen kanssa kalaan Saimaan Lietvedelle. Matka alkaa vanhasta ja idyllisestä venevajasta, joka kohoaa aivan vedenpinnan yläpuolella. Sen sijaan vene ja sen laitteisto ovat uusinta...

Ammattikalastajien koulutushankkeessa opeteltiin veneenrakennusta

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader esittää: Ammattikalastajien koulutushanke (veneenrakennus) Koska Kainuun ja Koillismaan kalatalouden toimintaryhmän toteuttamassa koulutustarvekyselyssä saatiin vastauksia veneenrakennuskoulutuksen tarpeellisuudesta, päätettiin...

Uusilla logistisilla ratkaisuilla pyritään vastaamaan särkikalan kasvavaan kysyntään

Välillä kuulee ihmeteltävän särkikalajalosteiden korkeaa hintaa. Kalan käsittelystä syntyvien kustannuksien lisäksi yksi keskeinen syy korkeaan hintaan on kehittymätön logistiikka. Tätä ongelmaa on Itä-Suomessa lähdetty perkaamaan. Lue lisää Uusilla logistisilla ratkaisuilla pyritään vastaamaan särkikalan kasvavaan kysyntään

Kuteeko ahven kuuseen? Itämeren ahventa etsimässä

Mihin ahvenet ovat kadonneet Suomenlahdelta? Aiemmin ulkosaariston karuissakin maisemissa niitä uiskenteli huomattavasti nykyistä enemmän. Mistä ahvenen katoaminen Suomenlahdelta johtuu ja voisiko ahventa houkutella kutemaan takaisin ulkosaariston suojaisiin lahtiin?...

Korkeataajuista ääntä lähettävä, itse energiansa tuottava ja 4G-teknologialla varusteltu hyljekarkotin kokeilussa Loviisassa

Hylkeet käyttävät rysiä kuin kioskeina, joiden tiskeillä on tarjolla muun muassa lohta ja siikaa. Voisiko hylkeet pitää poissa pyydysten ääreltä lähettämällä veden alla korkeaa ja kovaa ääntä? Tätä tutkitaan parhaillaan Loviisan edustan merialueella...

Lappiin kaivataan uusia kaupallisia kalastajia

Lapin kalalla on kova kysyntä ja markkina-alueena on koko Suomi. Syynä on se, että täällä tuotetun kalan laatu ja sitä kautta maine on erinomainen. Myös lähiruuan suosion kasvu ja kuntien päätökset suosia paikkakunnalla tuotettuja elintarvikkeita lisäävät kysyntää....

Lajittelusäleikön kehittäminen palkittiin Itämeren parhaana hankkeena

Suomalainen Euroopan kalatalousrahaston rahoittama hanke valittiin Itämeren alueen parhaaksi hankkeeksi Nordic Baltic Award –juhlassa Ruotsissa. Hankkeessa kehitettiin lajittelusäleikkö selektiivisen troolikalastuksen edistämiseksi uhanalaisten lohikalojen...

Kalojen kutupaikkojen ja vaellusreittien kunnostus Moikipäässä

Viime vuosina vaelluskalojen kutualueiden kunnostukset ja kudulle pääsyn turvaaminen on ollut paljon esillä, eikä vähiten hallituksen vaelluskala-kärkihankkeen vuoksi. Myös EMKR-tukea on käytetty vaelluskalavesistöjen kunnostukseen, ja yksi tällaisista hankkeista on...

Innovaatio-ohjelmat

Kuten kaikkien toimialojen, myös kalatalouden täytyy sopeutua ja muuttua ympäröivän maailman muuttuessa – toimijoiden on siis aika verkostoitua.

Suomen EMKR-toimintaohjelmassa on innovaatio-ohjelmat kalatalouden, kalatalouden ympäristöinnovaatioiden ja kestävän vesiviljelyn verkostomuotoiselle kehittämistyölle. Lisäksi markkinoille saattamisen ja menekinedistämisen kehitystyötä tuetaan monivuotisilla kehitysohjelmilla.

Innovaatio-ohjelmien tavoitteena on koko toimialaa ja kalatalouden arvoketjua pysyvämmin hyödyttävä kehitystyö. Ohjelmissa parannetaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta sekä yritysten mahdollisuuksia panostaa uusien teknologioiden ja tuotteiden luomiseen. Työtä tehdään verkostoissa, millä edistetään kalatalouden tuotekehitystä, vahvistetaan yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia sekä kannustetaan rohkeisiin kokeiluihin.

Innovaatio-ohjelmissa ei etukäteen määritellä yksityiskohtaisia toimenpiteitä, vaan ohjelmille määritetään vaikuttavuustavoitteet. Malli antaa myös verkoston toimijoille mahdollisuudet reagoida muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin sekä mahdollistaa laajojen ja moniulotteisten haasteiden ratkaisun. Ohjelmia koordinoivat Luonnonvarakeskus, Aktion Österbotten ja Pro Kala.

Meri- ja kalatalous somessa