Kalastuksen kehittämisohjelma

Kalastuksen kehittämisohjelma (KaKe)

Kalastuksen kehittämisohjelman (KaKe) päätavoitteena on parantaa kotimaisen kalastuksen kannattavuutta kestävästi ja lisätä luonnonkalan tarjontaa kuluttajille ja jalostukseen. Taloudellisesti kannattava kalastus varmistaa kalastuksen jatkuvuuden ja luonnonkalan saannin kuluttajille. Ohjelman kautta kehitetään ja otetaan käyttöön uusia toimintatapoja ja teknologioita. Samalla on kuitenkin varmistettava kalastuksen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.

Kalastuksen kehittämisohjelma (KaKe)

Kalastuksen kehittämisohjelman (KaKe) päätavoitteena on parantaa kotimaisen kalastuksen kannattavuutta kestävästi ja lisätä luonnonkalan tarjontaa kuluttajille ja jalostukseen. Taloudellisesti kannattava kalastus varmistaa kalastuksen jatkuvuuden ja luonnonkalan saannin kuluttajille. Ohjelman kautta kehitetään ja otetaan käyttöön uusia toimintatapoja ja teknologioita. Samalla on kuitenkin varmistettava kalastuksen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.

Kohonneet kustannukset ovat viime vuosina heikentäneet kalastuksen kannattavuutta. Tulevaisuudessa on joka tapauksessa edessä siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista ja yleinen energiatehokkuuden parantaminen. KaKessa kartoitetaan ja pilotoidaan uusien energiaratkaisujen mahdollisuuksia. 

Lupapolitiikka on ollut yksi suuri haaste kaupalliselle kalastukselle. KaKessa aiheeseen haetaan ratkaisuja parantamalla tietopohjaista kalavarojen ja kalastuksen hallintaa sekä konfliktinratkaisuja.

Tekniset ratkaisut sekä kalastuksessa että saaliin käsittelyssä ovat yksi keskeinen kehityskohde. Pyydysten selektiivisyyden kehittäminen lisää kalastuksen ekologista kestävyyttä ja parantaa kalastuksen taloudellista kannattavuutta. Saaliin lajittelun kehittämisellä voidaan parantaa kalastuksen taloudellista arvoa ja lisätä ihmisravinnoksi käytettävää saalista. 

Rannikolla hylkeet ja merimetsot haittaavat kaupallista kalastusta. Kakessa jatketaan hyljekarkotinsovellusten kehittämistä yhteistyössä vesiviljelyn kanssa. Merimetsojen kalastukselle aiheuttamien vahinkojen estämiseen etsitään uusia ratkaisuja.

KaKen työpaketit:

 • Vihreä siirtymä
 • Tietopohjainen kalavarojen ja kestävän kalastuksen hallinta
 • Pyydys- ja kalastusteknologian kehitys
 • Hylkeiden ja lintujen aiheuttamien haittojen vähentäminen

KaKe tekee tiivistä yhteistyötä muiden ohjelmien ja kansallisen kalatalousverkoston kanssa. Läpileikkaavista teemoista KaKen vastuulla on digitalisaation koordinaatio. Kalastajat, jalostus ja kalastusoikeuksien omistajatahot ovat keskeisiä sidosryhmiä partnereiden lisäksi.

KaKen partnerit:

 • Luonnonvarakeskus (koordinaattori)
 • Jyväskylän yliopisto
 • Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL
 • Aalto Design Factory
 • Länsi-Suomen kalatalouskeskus
 • Turun yliopisto
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Uusien partnereiden liittyminen verkostoon on mahdollista kesken kauden.

Kakelle on myönnetty rahoitusta 1,3 miljoonaa euroa vuosille 2023-2026.