Kalasatama-karttapalvelu

Kalasatamat kartalla

Tämän sivun kartasta voit tarkastella kala­satamia ja niiden ominaisuus­tietoja. Tarkempia tietoja satamista voit kysyä ELY-keskuksista. Kala­satamien tiedot kerättiin vuosina 2017−2018 tehdyssä kala­satama­selvityksessä.

Mahdolliset päivitykset kalasatamien tietoihin tulee toimittaa ELY-keskukseen (emkr@ely-keskus.fi). Satamatietoja päivitetään kerran vuodessa. 

Kalasatamat kartalla

Taustaa 

Kalatalouden paikkatietoaineistoa kerättiin ja päivitettiin vuosien 2017−2018 aikana tehdyn kalasatamaselvityksen yhteydessä. Selvityksen keskeinen tavoite oli tunnistaa kalatalouden ja erityisesti kaupallisen kalastuksen näkökulmasta tärkeät kalasatamat ja purkupaikat sekä analysoida toimialan kehitysnäkymät ja näiden tietojen avulla parantaa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta kalasatamien kehittämiseen myönnettävän rahoituksen vaikuttavuutta. Selvityksen tavoitteena oli myös tunnistaa valtakunnallisesti tärkeimmät kalastamat. Tämän tavoitteen osalta päädyttiin siihen, että erityisesti rannikko- ja sisävesikalastuksessa tilanteet ja olosuhteet muuttuvat nopeasti, minkä vuoksi kohteiden priorisointi on hyvin haastavaa ja tuettavien kohteiden priorisointi tapahtuu tulevaisuudessakin tapauskohtaisen arvioinnin perusteella. 

Kalasatamaselvitys tehtiin kalataloushallinnon, kalatalouden toimintaryhmien ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä. 

HUOMkarttasovelluksessa on tällä hetkellä ongelmia Chrome-selainta käytettäessä. Kalasatamien tiedot avautuvat, kun selaimena käytetään Internet Exploreria tai Firefoxia.