Kansallinen kalatalousverkosto

Kansallinen kalatalousverkosto

Kansallisen kalatalousverkoston tarkoituksena on lisätä valtakunnallisen ja paikallisen tason yhteistyötä, edistää alan toimijoiden verkostoitumista ja osaamista sekä tukea Suomen EMKVR-ohjelman viestintää.

Kansallinen kalatalousverkosto

Kalatalousverkosto edistää toiminnallaan Suomen EMKVR-ohjelman, Kotimaisen kalan edistämisohjelman ja vesiviljelystrategian tavoitteiden saavuttamista sekä elinkeinokalatalouden toimijoiden yhteistyötä. Kansallisen kalatalousverkoston muodostavat kalaleader-toimijat, jotka käyttävät osan työajastaan verkoston työhön. 

Verkoston tavoitteena on alan tiedonkulun ja viestinnän tehostaminen, yhteistyön lisääminen sekä osaamisen kehittäminen.

Kansallisen kalatalousverkoston tärkeimmät tehtävät ovat:

  • kalataloussektorin sisäisen tiedonkulun kehittäminen ja toimijoiden aktivointi tiedotuksessa
  • hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen etsiminen ja levittäminen
  • yhteistyömahdollisuuksien lisääminen
  • sektorirajat ylittävän yhteistyön lisääminen 
  • Suomen EMKVR-ohjelman, Kotimaisen kalan edistämisohjelman ja vesiviljelystrategian vaikuttavuuden lisääminen tiedotuksen kautta
  • osaamisen lisääminen ja jakaminen
  • teknisen neuvonnan tarjoaminen kalaleader-alueiden ulkopuolisille alueille.

Verkoston toimintaan liittyy myös olennaisesti teemaryhmätyöskentely. Teemaryhmien toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki asiasta kiinnostuneet. Pysyviä teemaryhmiä ovat viestinnän, älykkäiden kumppanuuksien, rekrytoinnin ja koulutuksen sekä neuvonnan ja kasvua tukevien toimien teemaryhmät.