Näkökulmia YKP-valvonnan uudistukseen

Näkökulmia YKP-valvonnan uudistukseen

Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan valvontajärjestelmä on uudistumassa. Muutoksista on päätetty tammikuussa 2024 voimaan tulleella asetuksella. Muutokset tulevat käytännössä sovellettaviksi asteittain eri ajankohtina. Tällä sivustolla pyritään kertomaan keskeisistä muutoksista pala palalta. Täyttä kuvaa nämä kirjoitukset eivät kuitenkaan anna. Toimijalla on kaikesta huolimatta velvollisuus tietää kaikki toimintaansa liittyvät vastuut ja velvoitteet.

Silakkarysät Selkämerellä © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Näkökulmia YKP-valvonnan uudistukseen