Innovaatio-ohjelmat

Kuten kaikkien toimialojen, myös kalatalouden täytyy sopeutua ja muuttua ympäröivän maailman muuttuessa.
Maailmanlaajuisesti kalavarat ovat monin paikoin ylikalastettuja, mutta toisaalta kalan kysynnän kasvu on globaali trendi. Villikalavarojen rinnalle ja niiden ylikin on noussut viljelty kala. Näiden varojen hyödyntämisen tulisi samanaikaisesti olla ympäristön kannalta kestävää, mutta myös vastata alati kasvavaan kysyntään. Ja kaloista syntyvät tähteet; voisiko niissä piillä lisäarvoa uusien tuotteiden muodossa? Toimijoiden on aika verkostoitua.

Suomen EMKR-toimintaohjelmassa on innovaatio-ohjelmat kalatalouden, kalatalouden ympäristöinnovaatioiden ja kestävän vesiviljelyn verkostomuotoiselle kehittämistyölle. Lisäksi markkinoille saattamisen ja menekinedistämisen kehitystyötä tuetaan monivuotisilla kehitysohjelmilla.

Innovaatio-ohjelmien tavoitteena on koko toimialaa ja kalatalouden arvoketjua pysyvämmin hyödyttävä kehitystyö. Ohjelmissa parannetaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta sekä yritysten mahdollisuuksia panostaa uusien teknologioiden ja tuotteiden luomiseen. Työtä tehdään verkostoissa, millä edistetään kalatalouden tuotekehitystä, vahvistetaan yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia sekä kannustetaan rohkeisiin kokeiluihin.

Innovaatio-ohjelmissa ei etukäteen määritellä yksityiskohtaisia toimenpiteitä, vaan ohjelmille määritetään vaikuttavuustavoitteet. Innovaatio-ohjelmien puitteissa muodostuvien verkostojen tehtävä on luoda toimenpidesuunnitelma asetettujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi sekä toteuttaa toimenpidesuunnitelman mukaiset konkreettiset toimenpiteet. Malli antaa myös verkoston toimijoille mahdollisuudet reagoida muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin sekä mahdollistaa laajojen ja moniulotteisten haasteiden ratkaisun. Ohjelmia koordinoivat Luonnonvarakeskus, Aktion Österbotten ja Pro Kala.

Lisää tietoa tietoa ohjelmien hakuprosessista, valintakriteereistä ja hallinnoinnista löydät innovaatio-ohjelmien käyttösuunnitelmasta.

Tiedotteita ja uutisia eri ohjelmista

Markkinoinnin innovaatio-ohjelma
Tutkijoiden ja kalastajien välinen kumppanuus innovaatio-ohjelma
Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma

26.11.2018 Virikekasvatuksessa kivillä voi olla tärkeä merkitys kalanpoikasten terveyteen

Ajankohtaista tutkimuksen saralta

21.3.2018 VESIVILJELYN YRITTÄJÄPÄIVÄ
Kalankasvattajat ottivat Kalaviikkoon varaslähdön ja kokoontuivat kuulemaan ajankohtaiset tulokset kalankasvatuksen innovaatio-ohjelmasta. Linkin takaa löydät tilaisuuden materiaalit

Kalastuksen innovaatio-ohjelma

19.12.2018 HS: Espoossa kehitetään nyhtö­silakkaa, jota voisi käyttää kuin jauhe­lihaa – ”Lähdimme siitä, että haluamme käyttää koko kalan”

Osallistu tuotekehityspajoihin! Turussa järjestettävissä tilaisuuksissa (24.10., 28.11., Tammikuu 2019) pääset osallistumaan tuotekehitykseen. Lue lisää täältä!

5.11.2018 Luken artikkeli: Otetaan kala käyttöön vihoviimeistä suomua myöten

10.10.2018 Innovatiiviset kalatuotteet herättivät kiinnostusta Turun ruoka- ja viinimessuilla Blue products oli Turun ruoka- ja viinimessuilla 5.-7.10. esittelemässä innovaatio-ohjelmaa ja koemaistattamassa uudenlaisia kalajalosteita. Arvioita kerättiin lahnamakkarasta ja nyhtösilakasta. Tilaisuus sai merkittävää huomiota tiedotusvälineissä, ja mm. seuraavat mediat kirjoittivat asiasta: – Turun Sanomat 5.10. – Turun Sanomat 7.10. – Aamuset 1.10.

11.6.2018 Tiedote : Yhteisöllisen elintarvikekehityksen tuloksia ja toimintamalleja esillä Food Business Summitissa

24.5.2018 Yritysten innovaatiopäivä Innovaatiopäivässä käytiin läpi kalastuksen innovaatio-ohjelman ensimmäisiä tuloksia ja tulevaisuudennäkymiä. Lisäksi vieraana oli Islannista, Iceland Ocean Clusterista, Vilhjalmur Jens Arnason kertomassa kuinka heillä on tavoitteena 100 % kalan hyödyntämisaste. Päivien esitykset löydät alta: Iceland Ocean Cluster, Vilhjalmur Jens Arnason Silakka ja särki proteiiniksi ja elintarvikekäyttöön, tutkija Anni Nisov, Teknologian tutkimuskeskus VTT Yhteiskehittäminen; tutkimus- ja kuluttajatiedon hyödyntäminen uusien kalajalosteiden tuotekehityksessä, Tutkimusjohtaja Anu Hopia, Turun Yliopisto Silakkamassan säilyvyyden parantaminen; Marjojen ja vitamiinien vaikutus pakastetun massan laatuun, Tutkija Tanja Seppälä, Turun Yliopisto Sivuvirroista lisäarvotuotteita, Erikoistutkija Jaakko Hiidenhovi, Luonnonvarakeskus

Innovaatio-ohjelmien haun taustoista

Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti 3.4.2017 käynnistävänsä ELY-keskuksien kanssa viisi kalatalouden innovaatio-ohjelmaa, joiden rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Ohjelmat ovat:

  1. Kotimaisesta kalasta saatavan arvon lisääminen ja uudet lisäarvotuotteet
  2. Tutkimuksen ja kalastajien välisen kumppanuuden kehittäminen
  3. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma
  4. Kalatalouden markkinointiohjelma
  5. Kalatalouden ympäristöohjelma

Lue Maa- ja Metsätalousministeriön tiedote kokonaisuudessaan täältä.

Haussa olivat Suomen toimintaohjelman toimenpiteet; Kalastuksen innovaatiot (art. 26 ja 44.3), Tutkimuksen ja kalastuksen välinen kumppanuus (art. 28 ja 44.3), Vesiekosysteemien suojelu ja ennallistaminen (art. 40 alakohdat b-g ja i, sekä art. 44.6), Vesiviljelyn innovaatiot (art. 47) sekä Markkinointi (art. 68). Innovaatio-ohjelmien hakuaika oli 23.6.- 9.9.2016.

Innovaatio-ohjelmaan pystyivät hakea mukaan yritykset, yhteisöt ja yhteenliittymät, ja ohjelmien haku oli kaksivaiheinen.

Innovaatio-ohjelmat Twitterissä

Mitä on kaupallinen kalastus?

Kaupallisena kalastuksena pidetään kalastusta saaliin myyntitarkoituksella. Suomen kalastuslain sekä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan säädösten mukaisesti muut kuin kaupalliset kalastajat eivät saa myydä saalistaan lukuun ottamatta sisävesillä satunnaisesti suoraan kuluttajalle myytävää vähäistä kala- tai rapuerää.

Kalankasvatus – globaalisti kasvava ala

Kalankasvatus on yksi merkittävimpiä ravinnontuotantomenetelmiä nyt, ja etenkin tulevaisuudessa. Suomessa edellytykset korkealaatuisen kalan kasvatukseen ovat huippuluokkaa. Yleisimpiä Suomessa kasvatettuja lajeja ovat kirjolohi ja siika. Tällä hetkellä taloudellisesti merkittävin kasvatusmuoto on merellä tapahtuva verkkoallaskasvatus.

Mikä on Meri- ja kalatalousverkosto?

Meri- ja kalatalousverkosto on avoin yhteistyöverkosto, jonka tärkeimpänä tavoitteena on edistää meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman toteutumista. Kuka tahansa voi kuulua verkostoon, eikä sillä ole varsinaisia jäseniä. Verkosto muun muassa tiedottaa, järjestää koulutuksia ja yhdistää kalatalousalan toimijoita.