Ohjelmakausi 2014–2020

Ohjelmakausi 2014–2020

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta rahoitettiin ohjelmakaudella 2014–2020 kestävän kalastuksen ja vesiviljelyn edistämistä, unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa, alueellisen työllisyyden ja koheesion lisäämistä, kalatuotteiden markkinoille saattamista ja jalostusta sekä yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanoa.

Muikun lapiointia troolarissa © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Ohjelmakausi 2014–2020

Suomen toimintaohjelma 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston eli EMKR:n Suomen toimintaohjelmasta rahoitettiin seuraavia kokonaisuuksia:

  • Kestävän kalastuksen edistäminen
  • Kestävän vesiviljelyn edistäminen
  • Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon edistäminen (YKP)
  • Työllisyyden ja alueellisen koheesion lisääminen
  • Markkinoille saattamisen ja jalostuksen edistäminen
  • Yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanon edistäminen

Rahoitetut hankkeet

Suomen toimintaohjelmasta rahoitettiin yhteensä yli 3 000 hanketta ja tukea myönnettiin yhteensä yli 140 miljoonaa euroa. 

Suomen toimintaohjelmasta rahoitettiin myös kalatalouden innovaatio-ohjelmia. Lisätietoa kauden 2014–2020 innovaatio-ohjelmista löydät täältä:

Kaikki ohjelmasta rahoitetut hankkeet löydät Kalatalouden tukien julkaisupalvelu Kajusta.

Ohjelman arviointi

Suomen toimintaohjelman vaikuttavuutta arvioi Luonnonvarakeskuksen kalatalouden ja kalakanta-arvioinnin osaajista koostuva tiimi.

Ohjelman loppuarvioinnin sekä muita arviointeja löydät täältä:

Ohjeet ja lomakkeet 

Tarvitsetko vanhan ohjelmakauden ohjeita ja lomakkeita esimerkiksi hankkeesi raportointiin? 

Löydät ne täältä: