Kalatalouden toimijoita

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Kalatalouden osalta LUKEn tehtävä on mm. tuottaa tieteellista tietoa kalavaroista.

Luken sivulla on kattavasti tietoa kalataloudesta ja kalavaroistamme!

Suomen Kalakauppiasliitto

Suomen Kalakauppiasliitto on kalanjalostusta sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittavien yritysten etujärjestö.

Kalakauppiasliitto on tehnyt jo 70 vuotta merkittävää työtä alan eteenpäin viemiseksi ja kehittämiseksi sekä alan keskinäisen yhteistyön edistämiseksi. Tärkeä vaikuttamiskanava on lausuntojen antaminen ja oma-aloitteisten kannanottojen ja aloitteiden tekeminen. Kalakauppiasliitto on yksi Pro Kala ry:n perustajajäsenistä ja toimii tiiviisti yhteistyössä sen kanssa. Kalakauppiasliitto tekee yhteistyötä kaikkien kotimaisten alan järjestöjen, hallinto- ja valvontaviranomaisten sekä pohjoismaisten vastaavien järjestöjen kanssa ja saa ajantasaista tietoa myös alan EU-järjestöiltä. SKKL toimii tiiviissä yhteistyössä kotimaisten tutkimuslaitoisten kanssa. Varsinaisten jäsenten lisäksi liitolla on ns. tukipooli, jonka jäsenet ovat yritysten yhteistyökumppaneita eli tavaran- ja palvelujen toimittajia.

Lue lisää SKKL:n sivuilta.

Suomen Ammattikalastajaliitto

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry on suomalaisen ammattikalastajan etujärjestö ja kalastuselinkeinon edustaja. Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton aatteellinen etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää ja valvoa kalastajakunnan ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja sekä luoda edellytyksiä ammattikalastajien väliselle tehokkaalle yhteistyölle.

Lisätietoa löydät SAKL:n sivuilta.

SAKL ry:n toimitusjohtaja: Kim Jordas, kim.jordas@sakl.fi

Suomen Kalankasvattajaliitto ry

Suomen Kalankasvattajaliitto ry on valtakunnallinen kalanviljelijöiden edunvalvontajärjestö. Liitto perustettiin vuonna 1964. Toimissaan liitto valvoo ja edistää kalanviljelyelinkeinon etua ja toimintaedellytyksiä koko kalatalouden osana ja luo edellytyksiä vesiviljelyn kestävälle kasvulle. Tehtävänä on seurata ja vaikuttaa kalankasvatusta koskevaan lainsäädäntöön, hallintoon ja markkinakehitykseen sekä puuttua alan toimintaympäristöä koskeviin epäkohtiin. Lisäksi liitto vaikuttaa muun muassa alaa kehittävään tutkimukseen ja koulutukseen sekä jakaa tietoa elinkeinosta.

Lue lisää Kalankasvattajaliiton sivuilta!

 

Kalatalouden Keskusliitto ry

Kalatalouden Keskusliitto ry on valtakunnallinen kaksikielinen kalatalouden kehittämis- jaedistämisjärjestö. Keskusliitto yhdessä jäsenjärjestöjensä ja sidosryhmiensä edistää kaikkien kalastajaryhmien ja kuluttajien mahdollisuuksia saada korkealaatuista ja puhdasta kotimaista kalaa sekä kalastukseen liittyviä luontoelämyksiä.

KKL:n verkkosivut löytyvät osoitteesta www.ahven.net.

Pro Kala ry

Pro Kala ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka jäsenistö edustaa koko kalaelintarvikkeen ketjua. Pro Kalan jäsenistössä ovat edustettuina ammattikalastajat, kalanviljelijät, kalanjalostajat ja -kauppiaat sekä elikeinokalatalouden järjestöt. Yhdistys perustettiin vuonna 1994.

Lisätietoja Pro Kala ry:n toiminnasta ja jäsenyydestä antaa toiminnanjohtaja Katriina Partanen, katriina.partanen@prokala.fi

Lue lisää osoitteesta prokala.fi

 

Elintarviketeollisuusliitto

ETL on Suomessa toimivien elintarviketeollisuuden yritysten työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen edunvalvoja. Liiton tehtävä on vaikuttaa alan toimintaympäristöön siten, että yrityksillä on mahdollisuudet menestyä Suomessa ja laajentua myös kansainvälisillä markkinoilla.

Lue lisää osoitteesta www.etl.fi

Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry

Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry (lyhenne SSAK) on jäsentensä muodostama puoluepoliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen etujärjestö. Liiton tarkoituksena on valvoa Suomen sisävesillä toimivien kaupallisten kalastajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä ja alan järjestöjen välistä yhteistoimintaa, verkoistoitumista sekä parantaa ja kehittää alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Liitto toimii kalastuslain 23§:n tarkoittamana valtakunnallisena kalastusalan kattojärjestönä, joka edustaa kaupallisia kalastajia Suomen sisävesillä.

Lue lisää osoitteesta www.ssak.fi