Tietoa valvonnasta ja satamista

Tietoa valvonnasta ja satamista

Tämä sivu on Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 115 artiklan mukainen verkkosivuston julkinen osio.

Ukin kalasatama © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 115 artiklan mukainen verkkosivuston julkinen osio

1. Kalastuslisenssien ja -lupien myöntämisestä vastaavat viranomaiset

Manner-Suomessa

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 236
Itsenäisyydenaukio 2
20101 TURKU
+358 295 022 500
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
https://www.ely-keskus.fi/elinkeinokalatalous

Aluetoimistot:

PL 1041
Salpausselänkatu 22
45101 KOUVOLA
+358 295 029 000

PL 36
Opastinsilta 12 B, 2 krs
00521 HELSINKI
+358 295 021 000

PL 131
Wolffintie 35
65101 VAASA
+358 295 028 500

Ahvenanmaan maakunnassa

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN
+358 18 25274

2. Jälleenlaivaussatamat ja niiden aukioloajat

Jälleenlaivaus ei ole sallittua Suomessa satamissa eikä merialueella.

3. Nimetyt satamat ja niiden aukioloajat

Saaliiden purkaminen nimetyissä satamissa on sallittua aina, ilman säänneltyä aukioloaikaa Euroopan unioniin kuuluvien maiden lipun alla purjehtiville aluksille. Euroopan unioniin kuulumattomien maiden lipun alla purjehtivat kalastusalukset saavat purkaa saaliita ainoastaan Helsingin satamassa arkipäivisin kello 8 ja 18 välisenä aikana.

Valtioneuvoston asetuksen eräistä kalasaaliiden sallituista purkamissatamista (719/2019) liitteessä 1 luetellaan kynnysarvon ylittävien turskasaaliiden sallitut purkamispaikat. Asetuksen liitteessä 2 luetellaan kynnysarvon ylittävien sekä lajittelemattomien silakka- ja kilohailisaaliiden sallitut purkamissatamat.

Liitettä 1 on muutettu 5.11.2020 valtioneuvoston asetuksella 752/2020. Muutoksessa päivitetty lista kynnysarvon ylittävien turskasaaliiden purkamissatamista.

Liitettä 2 on muutettu 3.6.2021 valtioneuvoston asetuksella 460/2021. Muutoksessa päivitetty lista kynnysarvon ylittävien silakka- ja kilohailisaaliiden purkamissatamista.

4. Reaaliaikaiset pyyntikiellot

Ei ole.