Kalatalouden ympäristöohjelma

Vahvat kalakannat ja vesistöjen hyvä tila ovat edellytys myös elinvoimaiselle kalataloudelle. Keskeisimpiä toimenpiteitä kalavarojen tilan parantamisessa ovat kalavarojen hoitosuunnitelmat, kalastuksen järjestäminen ja tietoon perustuva aluesuunnittelu sekä lisääntymisalueiden tai vaellusreittien kunnostustoimenpiteet. Kalavarojen elinvoimaisuuden varmistaminen perustuu erityisesti luontaisen lisääntymisen edistämiseen. Vaikka istutuskeskeisyys kalakantojen hoidossa tulee vähentymään, tulee monissa vesistöissä jatkossakin olemaan elinkiertokatkoja ja pysyvästi muuttuneita olosuhteita. Näissä vesissä istutukset ovat jatkossakin tärkeä kalakantojen elvyttämisen ja säilyttämisen keinoja. Kalojen istutusten tuloksellisuus vaihtelee paljon.

Luonnonvarakeskus hallinnoi kalatalouden ympäristöohjelmaa. Ohjelmaan kuuluu neljä teemakokonaisuutta: Sininen luomu, Tolkku aluesuunnittelu, Laitoskalakantojen villiyttäminen ja Menestyvä istukas.

Ympäristöohjelman tavoitteina on

  • parantaa kalavarojen elinkykyä ja kestävää hyödyntämistä luontaista lisääntymistä tukemalla sekä aluesuunnittelulla ja kalastuksen säätelyllä
  • luoda kalavarojen kunnostuksille tietopohjaa meri- ja sisävesialueilla
  • tukea verkostomaista toimintaa ja uudenlaisia tutkimuksen / kansalaisten yhteistyömalleja

Kalatalouden ympäristöohjelman esittely Kalatalouden Innovaatiopäivillä 2017

Mitä ohjelmapaketit pitävät sisällään?

Yhteistyöverkostoon kuuluvat Luonnonvarakeskuksen lisäksi

  • Ympäristökeskus
  • Jyväskylän yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Oulun yliopisto

Lisäksi yhteistyössä ovat Metsähallitus, Evira , Kalatalousalueet ja vesialueiden omistajat, Kolmas sektori (yhdistys- ja järjestöpartnerit), Kalanviljely -yritykset (Voimalohi Oy, Montan Lohi Oy, Savon taimen Oy), Raisoagro Oy.

Ohjelman / projektien suunniteltu ja rahoituksenhaku vuosille 2017- 2021:

  • Kalavarojen elinvoimaisuuden parantaminen 3 000 000 €
  • Luonnossa menestyvät istukkaat 1 000 000 €

Lisätietoja ohjelmasta antaa Pauliina Louhi, Luonnonvarakeskus (pauliina.louhi @ luke.fi)

Kalatalouden ympäristöohjelma