Kalan markki­noinnin ja laadun kehittämis­ohjelma

Kalan markkinoinnin ja laadun kehittämisohjelma

Kalan markkinoinnin ja laadun kehittämisohjelman tavoitteena on edistää EMVKR-ohjelman 2021–2027 ja Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteiden toteutumista eli kalan käytön lisäämistä ja viennin arvon kasvattamista.

Kalan markkinoinnin ja laadun kehittämisohjelma

Kalan markkinoinnin ja laadun kehittämisohjelman tavoitteena on edistää EMVKR-ohjelman 2021–2027 ja Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteiden toteutumista eli kalan käytön lisäämistä ja viennin arvon kasvattamista.
 
Ohjelman käytännön toimenpiteet on jaettu viiteen työpakettiin, jotka ovat

  • Kuluttajakysynnän ja -kiinnostuksen ylläpitäminen muuttuneessa markkinatilanteessa
  • Ammattikeittiöiden kalatarjonnan lisääminen
  • Kalatuotteiden laadun parantaminen
  • Innovatiivisia ratkaisuja verkostoitumalla
  • Kansainvälistyminen ja viennin edistäminen


Ohjelmalle on myönnetty rahoitus toukokuun 2024 loppuun saakka.
 
Ohjelmaa koordinoi ja toteuttaa Pro Kala yhteistyössä alan yritysten, järjestöjen ja muiden, kulloiseenkin kokonaisuuteen parhaiten soveltuvien  yhteistyökumppaneittensa kanssa.
 
Lisätietoja
Katriina Partanen, Pro Kala ry
katriina.partanen@prokala.fi
p. 0400 827 277