Tietoa rahastosta

Tietoa rahastosta

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) Suomen ohjelmasta rahoitetaan kalatalouden kehittämis- ja investointihankkeita, jotka voivat liittyä kestävään kalastukseen, vesiviljelyyn, kalan jalostukseen ja kalakauppaan sekä kalatalouden ympäristötoimiin. Rahastosta rahoitetaan myös meripolitiikkaa, kalastuksen valvontaa ja kalatalouden tiedonkeruuohjelmaa.

Tietoa rahastosta

Tietoa rahastosta-sivun sisältöä: Maa- ja metsätalousministeriö on avannut Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) ensimmäiset hakumenettely