Blue Products

Blue Products 3.0 – Uusien tuotteiden kehittämisohjelma

Ohjelman yleistavoitteena on lisätä tärkeimpien tunnistettujen ja vajaasti hyödynnettyjen kalalajien, erityisesti silakan, muikun, kuoreen ja särkikalojen, sekä jalostusteollisuuden sivuvirtojen käyttöä elintarvikkeina tai lisäarvotuotteina.

Blue Products 3.0 – Uusien tuotteiden kehittämisohjelma

Ohjelman toteuttajat

 • Aktion Österbotten (hallinnoija)
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Turun yliopisto
 • Luonnonvarakeskus
 • Österbottens Fiskarförbund (koordinoija)

Tavoitteet

Ohjelman yleistavoitteena on lisätä tärkeimpien tunnistettujen ja vajaasti hyödynnettyjen kalalajien, erityisesti silakan, muikun, kuoreen ja särkikalojen, sekä jalostusteollisuuden sivuvirtojen käyttöä elintarvikkeina tai lisäarvotuotteina.

Ohjelman painopistealueet ja niiden keskeiset tavoitteet:

Kalan laadun parantaminen läpi arvoketjun

 • Analysoida keskeisten elintarvikkeeksi ja rehuksi tarjottujen kalojen laatua ja soveltuvia laadun parantamiskeinoja
 • Parantaa kuluttajalle tarjotun kalan laatua
 • Lisätä laadultaan elintarvikkeeksi kelpaavan kotimaisen kalan määrää

Kalan tuotekehityksen ja uusien tuotantomenetelmien edistäminen

 • Parantaa kalateollisuuden prosessien tehokkuutta ja tuotteiden laatua
 • Lisätä uusien lajien ja raaka-ainevirtojen käyttöä elintarvikkeiden ja rehujen raaka-aineena
 • Auttaa kotimaista kalasektoria löytämään uudenlaisia tuotekonsepteja erilaisille kuluttajaryhmille

Kalan arvojakeiden kaupallistamisen vauhdittaminen

 • Skaalata arvojakeiden tuotantoprosesseja kohti tuotantomittakaavaa
 • Kehittää arvojakeiden ominaisuuksia ja mallituotteita kaupallistamista varten
 • Auttaa kotimaisten arvoketjujen rakentamista ja kala-alan ulkopuolisia yrityksiä hyödyntämään arvojakeita erilaisissa tuotekonsepteissa (esim. elintarvikkeet, lemmikkiruuat, ravintolisät, kosmetiikka)

Verkostomaisen yhteistyön kehittäminen

 • Konsortio laajentaa jatkuvasti verkostoaan esittämällä tuloksia avoimesti ja aktiivisesti, tavoitteena tutkimustiedon jalkauttaminen mahdollisimman tehokkaasti
 • Nykyisiä kansainvälisiä verkostoja vahvistetaan ja tunnistetaan uusia kansainvälisiä yhteistyötahoja
 • Edistetään rahoituksen saantia yritysten hakemiin kalan tuotekehityshankkeisiin, joissa BP:n tutkijoita on mukana

Millaisia toimia on alkuvaiheessa suunniteltu

 • Kartoitetaan keskeisten yritysten ajankohtaiset kehitys- ja tutkimustarpeet henkilökohtaisin haastatteluin. Näin saadaan tutkimusta ohjautumaan entistä selkeämmin yrityslähtöiseksi ja tuottamaan konkreettista lisäarvoa toimialan kehittymiseksi.
 • Kartoitetaan raaka-aineen laadun parantamistarpeita
 • Kartoitetaan sivuvirtojen määrät ja muodostumispaikat
 • Aloitetaan uusien prosessimenetelmien kartoitus tavoitteena lisätä kalasektorin prosessien tehokkuutta ja tuotteiden laatua ja säilyvyyttä
 • Jatkokehitetään prosessimenetelmiä arvojakeiden ominaisuuksien parantamiseksi

Lisätietoja

Marina Nyqvist, koordinaattori
Österbottens Fiskarförbund
marina.nyqvist@fishpoint.net
p. 050 527 2314

Blue Products -ohjelma ohjelmakaudella 2014-2020