Luke: Suomalaiset syövät vain 3 % pyytämästään silakkasaaliista − Teollisuus tähtää silakan ja kilohailin elintarvikekäytön lisäämiseen

https://www.luke.fi/uutiset/suomalaiset-syovat-vain-3-pyytamastaan-silakkasaaliista-%E2%88%92-teollisuus-tahtaa-silakan-ja-kilohailin-elintarvikekayton-lisaamiseen/