Kalatalouden ympäristöohjelma

Kalatalouden ympäristöohjelma

Suomella on erinomaiset edellytykset kasvattaa kalatalouden merkitystä, mikäli vesistöjä ja kalavaroja hoidetaan kestävästi. Ympäristöohjelma edistää kalavarojen kestävää käyttöä vahvistamalla vaelluskalojen luontaista elinkiertoa sekä kunnostamalla rannikkokalojen lisääntymisalueita.

Muikun lapiointia troolarissa © maaseutuverkosto, Markku Saiha
Luke Luonnonvarakeskus logo

Kalatalouden ympäristöohjelma

Suomella on erinomaiset edellytykset kasvattaa kalatalouden merkitystä, mikäli vesistöjä ja kalavaroja hoidetaan kestävästi. Ympäristöohjelma edistää kalavarojen kestävää käyttöä vahvistamalla vaelluskalojen luontaista elinkiertoa sekä kunnostamalla rannikkokalojen lisääntymisalueita. Vaelluskalakantojen elvyttämistä tuetaan parantamalla istukaspoikasten elinvoimaisuutta ja istutuskäytäntöjä. Kalatalouden laajojen ympäristöhaasteiden ratkomista tuetaan pilotoimalla uusia rahoituskäytäntöjä. 

Kalatalouden ympäristöohjelmaan kuuluu neljä teemakokonaisuutta: Sininen luomu, Tolkku aluesuunnittelu, Laitoskalakantojen villiyttäminen ja Menestyvä istukas.

Ympäristöohjelman tavoitteina on

 • parantaa kalavarojen kestävää käyttöä tukemalla vaellus- ja rannikkokalojen luontaista lisääntymistä sekä tuomalla aluesuunnittelu osaksi käyttö- ja hoitosuunnitelmia
 • tukea vesistöalueiden kunnostuksia laajentamalla toimijoiden tietopohjaa ja järjestämällä koulutuksia
 • testata täpläravun leviämistä estävän rakenneinnovaation toimintaa
 • tukea velvoiteseurantojen tehokkuutta ja vastata niille asetettuihin tavoitteisiin
 • tukea verkostomaista toimintaa
 • testata menetelmiä vaelluskalojen elinvoimaisten istutuspoikasten tuotantoon
 • pilotoida uudenlaista rahoituskäytäntöä ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa.

Mitä ohjelmapaketit pitävät sisällään?

Kalatalouden ympäristöohjelman partnereita ovat:

 • Luonnonvarakeskus (koordinaattori)
 • Suomen ympäristökeskus
 • Jyväskylän yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Valonia
 • Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Verkosto tukee kalatalouden osalta Vesistökunnostusverkoston toimintaa.

Lisäksi yhteistyössä mukana ovat Metsähallitus, Evira, kalatalousalueet ja vesialueiden omistajat, kalanviljely-yritykset (Voimalohi Oy, Montan Lohi Oy, Savon taimen Oy) ja Raisioagro Oy.

Ohjelman rahoitus vuosille 2017–2022:

 • Kalavarojen elinvoimaisuuden parantaminen 2 500 000 €
 • Luonnossa menestyvät istukkaat 1 000 000 €

Lisätietoja ohjelmasta antaa Pauliina Louhi, Luonnonvarakeskus, pauliina.louhi(at)luke.fi

Kalatalouden ympäristöohjelman projektisivu luke.fi:ssä

Raportteja

Turunen, J.; Marttila, H.; Kämäri, M.; Saari, M.; Heikkinen, K.; Postila, H. & Koljonen, S. 2019. Kiintoaineen eroosio ja sedimentaatio virtavesissä – luonnollisesta prosessista virtavesien ongelmaksi. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 46/2019. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/306978

Salminen, M.; Lappalalainen, A.; Keskinen, T. & Ruuhijärvi, J. 2019. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mallirunko. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 65/2019. https://jukuri.luke.fi/handle/10024/544746

Hynninen, M.; Veneranta, L. & Lappalainen, A. 2019. Fladojen, kluuvien ja kluuvijärvien kalataloudelliset kunnostukset Merenkurkun rannikolla: Mallilajeina ahven ja hauki. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 57/2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-811-1

Hendrikx, L. 2019. Survival of Saimaa landlocked salmon (Salmo salar m. Sebago) and Atlantic salmon (Salmo salar) hybrids during a bacterial infection. Master thesis. University of Jyväskylä. Department of Biological and Environmental Science. Ecology and Evolutionary Biology. p40.

Lappalainen, A.; Kuningas, S.; Paloheimo, A.; Lindholm, G. & Lönnroth, M. 2019. Ehdotus Porvoon-Sipoon kalatalousalueen merialueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-803-6

Kuningas, S.; Veneranta, L.; Ojanen, H.; Kallasvuo, M. & Lappalainen, A. 2019. Ihmistoiminnan vaikutukset kalojen lisääntymisalueisiin ja mahdollisuudet kunnostuksiin. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 27/2019. s62.

Hyvärinen, P. 2017. Merilohen mädin ja vastakuoriutuneiden poikasten istutustesti Luonnonvarakeskuksen Kainuun kalantutkimusasemalla Paltamossa 5.4. -4.7.2017. Tutkimusraportti. (Voimalohi Oy)

Pudas, A. & Pysäys, J. 2018. Saimaan järvilohen ja Itämeren lohen risteymien vastustuskyky loistartuntoja vastaan. LuK-tutkielma, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Akvaattiset tieteet. s18.