Tiedotusohjeet tuensaajalle

Tiedotusohjeet tuensaajalle

Tältä sivulta löydät tietoa EMKVR:n tukimahdollisuuksista sekä ohjeita tuen hakemiseen, hankkeiden toteuttamiseen ja maksatuksen hakemiseen.

Silakkarysät Selkämerellä © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Tiedotusohje Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston tuensaajille 2021–2027

Kaikilla tuensaajilla on velvollisuus tuoda esille EU-rahastoista saamansa tuki. 

Yleiset ohjeet tuen saajalle

EMKVR:n tuki on tuotava esiin kaikessa hanketta koskevassa viestinnässä, joka on suunnattu suurelle yleisölle tai hankkeen osallistujille. Tuki tulee tuoda esiin esimerkiksi nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja viestintämateriaaleissa.

Jos hanke liittyy fyysiseen investointiin, tuen saajan tulee asettaa esille Euroopan unionin tuesta kertova tiedotuskyltti tai -juliste:

  • alle 100 000 euron hankkeissa A3-kokoinen juliste tai vastaava elektroninen näyttö
  • yli 100 000 euron hankkeissa pysyvä tiedotuskyltti

Jos hankkeen kokonaiskustannukset ovat yli 10 miljoonaa euroa, tulee tuen saajan järjestää hanketta koskeva viestintätapahtuma tai -toimenpide ja ottaa siihen mukaan maa- ja metsätalousministeriö sekä Euroopan komissio hyvissä ajoin.

Unionin tunnuksen ja logojen käyttöohjeita

Rahoituksen alkuperä osoitetaan EU:n tunnuksella (Euroopan unionin lippu ja maininta ”Euroopan unionin rahoittama” tai ”Euroopan unionin osarahoittama”). Symbolin on oltava näkyvästi esillä kaikissa viestintämateriaaleissa ja verkkosivuilla, jotka käsittelevät toimen toteuttamista.

Tunnusta tulee käyttää EU-rahastoja koskevan yleisasetuksen liitteen IX mukaisesti. Liitteessä kuvataan yksityiskohtaiset graafiset ohjeet ja tekniset ominaisuudet EU-tunnuksen käytöstä. Katso myös ”Toimintaohjeet EU:n rahoituksen saajille”.

Käyttövalmiit tunnukset sekä julistetyökalu ovat ladattavissa täältä. EU:n tunnuksen lisäksi EU:lta saatua tukea ei saa tuoda esiin muulla visuaalisella ilmeellä tai logolla. Jos muita tunnuksia käytetään, unionin tunnuksen on oltava vähintään yhtä suuri kuin suurin toinen tunnus.

Jos tuensaaja ei noudata viestintää koskevia velvoitteitaan ja jos korjaavia toimia ei ole toteutettu, tuen myöntäjä voi peruuttaa enintään 3 prosenttia kyseiselle toimelle osoitetusta rahaston tuesta. ELY-keskus voi asettaa tuen myöntöpäätöksessä tiedotukseen liittyviä tukiehtoja. Tällöin ehtojen noudattaminen on tuen maksamisen edellytys.

Tiedotusohjeen kokonaisuudessaan löydät täältä: Tiedotusohje tuensaajalle (PDF)