Information om övervakning och hamnar

Information om övervakning och hamnar

Denna sida är en allmänt tillgänglig del av webbplatsen i enlighet med artikel 115 i Rådets förordning (EG) nr 1224/2009.

Ukin kalasatama © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Den allmänt tillgängliga delen av webbplatsen enligt artikel 115 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009

1. Myndigheter som ansvarar för utfärdande av fiskelicenser och fisketillstånd

Fastlandsfinland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
PB 236
Självständighetsplan 2
20101 ÅBO
+358 295 022 500
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
https://www.ely-keskus.fi/elinkeinokalatalous

Regionalbyråer:

PB 1041
Salpausselänkatu 22
45101 KOUVOLA
+358 295 029 000

PB 36
Semaforbron 12 B, våning 2
00521 HELSINGFORS
+358 295 021 000

PB 131
Wolffskavägen 35
65101 VASA
+358 295 028 500

Landskapet Åland

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN
+358 18 25274

2. Hamnar för omlastning och deras öppettider

Omlastningar är inte tillåtna i hamnar eller i havsområden i Finland.

3. Utsedda hamnar och deras öppettider

Fartyg som för sådana länders flagg som hör till Europeiska unionen får utan reglerade öppettider landa sina fångster i utsedda hamnar. Fiskefartyg som för sådana länders flagg som inte hör till Europeiska unionen får endast landa sina fångster i Helsingfors hamn vardagar kl. 8.00–18.00.

I bilaga 1 till statsrådets förordning om vissa tillåtna hamnar för landning av fiskfångster (719/2019) anges de tillåtna platserna för landning av sådana fångster av torsk som överskrider tröskelvärdet. I bilaga 2 till förordningen anges de tillåtna hamnarna för landning av fångster av strömming och vassbuk som överskrider tröskelvärdet samt av osorterade fångster av strömming och vassbuk.

Bilaga 1 ändrades genom statsrådets förordning 752/2020 den 5 november 2020. Uppdaterad förteckning över hamnar för landning av torskfångster som överskrider tröskelvärdet.

Bilaga 2 ändrades genom statsrådets förordning 460/2021 den 3 juni 2021. Uppdaterad förteckning över hamnar för landning av fångster av strömming och vassbuk som överskrider tröskelvärdet.

4. Realtidsstängning av fiskerier

Förekommer inte.