Luonnonvarakeskus seuraa kalatalouden kehitystä

Kalatalouden eri toimialoilla – kalastus, kalanviljely, kalanjalostus ja kalakauppa – toimii noin 1 700 päätoimista yritystä. Luonnonvarakeskus tilastoi ja seuraa näiden toimialojen tuloksia ja talouskehitystä.

LUKE julkaisee sivuillaan

Luke julkaisee verkkosivuillaan aiheesta:

Luonnonvarakeskus ylläpitää myös toimialakohtaisia tilastoja tärkeimpine tunnuslukuineen. Tarkastele tilastoja täältä.

Lue myös Luken ja maa- ja metsätalousministeriön Kalatalouden nykytila-analyysi 2019 (PDF)

Kannattavuustiedot

Kannattavuustietoja käytetään muun muassa kansallisessa kalatalouden politiikkatuessa ja seurannassa, EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) seurannassa ja kehittämisessä, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) seurannassa sekä taloudellisessa tutkimuksessa. Tietoja hyödyntävät hallinnon lisäksi muun muassa kalatalousyrittäjät, opiskelijat, tutkimus ja edunvalvonta.

EU:n kalastuksen säätelyä koskevia määräyksiä on täydennetty kansallisesti mm. säätelemällä silakan ja kilohailin kaupallista kalastusta sekä lohenkalastusta.

Kalatalouden kannattavuudesta 2017 lyhyesti

Vuonna 2017 kalatalousalalla oli 1 643 yritystä, joiden kokonaistuotot olivat 959 miljoonaa euroa. Kalatalouden tuottama jalostusarvo oli 155 miljoonaa euroa ja yritysten työllistävyys 2 498 henkilötyövuotta. Yrityksistä 71 prosenttia oli kalastusyrityksiä. Tuotoiltaan suurin, 354 miljoonaa euroa, ja työllistävin toimiala oli kalanjalostus. Seuraavaksi suurin ala oli kalan tukkukauppa 329 miljoonan euron tuotoilla. Kalaan erikoistuneen vähittäiskaupan tuotot olivat 153 miljoonaa, vesiviljelyn 86 miljoonaa ja kalastuksen 37 miljoonaa euroa.

Muiden toimialojen paitsi kalan vähittäiskaupan tuotot kasvoivat vuonna 2017. Eniten kasvoivat kalanviljelyn tuotot, 16 prosenttia. Kalan ja kalatuotteiden tuonti- ja vientimäärät ja arvot kasvoivat vuonna 2017. Kalanjalostus oli kalatalouden kannattavin toimiala 8,8 miljoonan euron nettotuloksella. Kalastuksen nettotulos oli 5,4 miljoonaa ja vesiviljely-yritysten 8,3 miljoonaa euroa. Kalan tukkukaupan nettotulos oli 4,1 ja vähittäiskaupan 6,3 miljoonaa euroa.