Meri- ja kalatalousrahasto

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) tavoitteena on menestyksekäs ja kestävä sininen biotalous. Rahoituskehys vuosille 2014-2020 on yhteensä n. 141 miljoonaa euroa, ja se koostuu EU-tukiosuudesta (74,4 milj. euroa) ja kansallisesta tukiosuudesta (66,5 milj. euroa). Meri- ja kalatalousrahaston kautta edistetään kestävää kalastusta ja kestävää vesiviljelyä, unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa, alueellisen työllisyyden ja koheesion lisäämistä, edistetään kalatuotteiden markkinoille saattamista ja jalostusta sekä yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanoa.

Meri- ja kalatalousrahasto

  • auttaa kalastajia siirtymään kestävään kalastukseen
  • tukee rannikkoyhteisöjä taloudellisen toiminnan monipuolistamisessa
  • rahoittaa hankkeita, joilla luodaan työpaikkoja ja parannetaan elämänlaatua EU:n rannikkoseuduilla
  • helpottaa rahoituksen saantia.

EMKR:n Suomen toimintaohjelma 9.8.2021

  • % Sidottu EMKR:n EU-tukiosuudesta 95% 95%
  • % Sidottu EMKR:n kansallisesta tukiosuudesta 95% 95%

Euroa tukea jaettu yhteensä

Euroa yksityistä rahaa sidottu hankkeisiin

Kestävän kalastuksen hanketta

Menekinedistämisen ja jalostuksen hanketta

Kestävän vesiviljelyn hanketta

Paikallista kehittämishanketta