Toimintaa paikallisella tasolla

Kalaleaderit (kalatalouden paikalliset toimintaryhmät) edistävät  kalatalouden elinkeinoja alhaalta ylös -periaatteen mukaisesti. Toiminta on avointa kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oman alueensa kehittämisestä.

Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen ydin on siinä, että se antaa paikallisille ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua oman alueensa kehittämiseen. Tarkoituksena on hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman seudun parhaaksi.

Kalaleaderit rahoittavat hankkeita alueillaan paikallisen strategian mukaisesti. Kalaleader-toiminnan päämääränä on vahvistaa rahaston strategisia päämääriä alueellisista lähtökohdista, eli vahvistaa alueen elinkeinojen kilpailukykyä, uudistumista ja sopeutumista. Lisäksi kehitetään yhteistyötä alueen toimijoiden ja intressiryhmien sekä eri toimintaryhmien välillä.

Kalaleaderit toimivat Leader-ryhmien yhteydessä, joiden tavoitteena on maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen. Kalatalouden rooli maaseutuyhteisöissä on ollut perinteisesti vahva, paitsi vesiympäristön, myös esimerkiksi lähiruoantuotantoon liittyvissä elinkeinomahdollisuuksissa haja-asutusalueella. Lue lisää Leader-toiminnasta.

Esimerkkeinä kalaleadereiden tukemista hankkeista voi mainita esimerkiksi nimisuojan hankkimisen Puruveden muikulle Itä-Suomessa, kalastajien rekrytointihankkeen Lokan järville Lapissa ja Pohjanmaan ryhmän järjestämä opintomatka kalannahan parkitsijoille. Toiminta on siis hyvin laajaa ja nivoutuu siniseen kasvuun ja biotalouteen. Tutustu lisää ja ole yhteydessä oman alueesi aktivaattoriin!

Kalatalouden paikallista kehittämistä tehdään myös EU-tasolla Euroopan kalastusalueiden FARNET-verkostossa. Lue lisää FARNET-verkostosta.