Toimintaa paikallisella tasolla

Kalatalouden paikalliset toimintaryhmät edistävät meri- ja kalatalouden elinkeinoja. Ryhmät ovat myös mukana EMKR-hankkeiden suunnittelussa. Ne auttavat kalastajia uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä, innostavat nuoria alalle, edesauttavat kehittämään ja brändäämään särkikalasta gourmet-tasoisia nautintoja sekä kalanluista eksoottisia koruja. Toiminta on siis hyvin laajaa ja nivoutuu siniseen kasvuun ja biotalouteen.

Kalatalousryhmien toiminta paikallisena kehittäjänä linkittyy maaseudun kehittämiseen sekä maaseutuelinkeinojen kehittämiseen. Kalatalouden rooli maaseutuyhteisöissä on ollut perinteisesti vahvaa, paitsi vesiympäristön, myös esimerkiksi lähiruoantuotantoon liittyvissä elinkeinomahdollisuuksissa haja-asutusalueella.
Esimerkkeinä kalatalousryhmien tukemista hankkeista voi mainita esimerkiksi nimisuojan hankkimisen Puruveden muikulle Itä-Suomessa, kalastajien rekrytointihankkeen Lokan järville Lapissa ja Pohjanmaan ryhmän järjestämä opintomatka kalannahan parkitsijoille.
Kalatalousryhmien toiminnan tukena on myös Maaseutuverkoston yhteyteen perustettu ja vuonna 2016 käynnistynyt Meri- ja kalatalousverkosto, jonka henkilöstön sijoittuminen Maaseutuvirastoon lisää osaltaan synergiamahdollisuuksia kalatalouden ja maaseudun kehittämisen yhteistoiminnassa.