Fiskeleadergrupper

Fiskeleadergrupper

Fiskeleadergrupper, det vill säga lokala fiskeaktionsgrupper, utvecklar fiskerinäringen lokalt i enlighet med nedifrån och upp-principen. I finländska fastlandet finns 10 verksamma fiskeleadergrupper och på Åland en grupp.

Vene Merikarvialla

Fiskeleadergrupper, det vill säga lokala fiskeaktionsgrupper

Fiskeleadergrupper, det vill säga lokala fiskeaktionsgrupper, utvecklar fiskerinäringen lokalt i enlighet med nedifrån och upp-principen. I finländska fastlandet finns 10 verksamma fiskeleadergrupper och på Åland en grupp.

Syftet med den lokala utvecklingen är att stödja lokalt ledd utvecklingsverksamhet som bygger på regionens behov och styrkor, utnyttja den lokala sakkunskapen och ge människor möjlighet att delta i utvecklingen av sin egen region och dess fiskerinäring.

Fiskeleadergrupperna arbetar underställda Leadergrupperna. Målet för Leadergrupperna är att utveckla landsbygden och landsbygdsnäringarna. Syftet med fiskeleadergruppernas verksamhet är att stödja uppnåendet av fondens mål med tanke på regionala utgångspunkter.

Fiskeleadergrupperna finansierar projekt i sina regioner i enlighet med den lokala strategin. Fiskeleadergrupperna kan även hjälpa till exempel med att utveckla idéer till projekt, ansöka om EHFVF-projekt, hitta nätverk och med andra praktiska frågor som hänför sig till bedrivande och inledande av fiskeri. Verksamheten är öppen för alla som är intresserade av att utveckla fiskerinäringen i sin egen region.

Fiskeleadergrupper på kartan

Du kan läsa mer om fiskeleadergruppens verksamhet i din region via länkarna nedan och kontakta aktivatorn för din region.

Lapin kalaleader

Markku Karjalainen
markku.karjalainen@pohjoisinlappi.fi
040 704 6094
Webbsida

Perämeren rannikon kalaleader

Mikko Tenhunen
mikko.tenhunen@oulunseudunleader.fi
040 759 7505
Webbsida

Österbottens fiskeleader

Jonas Harald
jonas.harald@aktion.fi
050 433 4683
Webbsida

Kuha-Suomen kalaleader

Johanna Möttönen
johanna.mottonen@kuha-suomi.fi
040 845 7981
Webbsida

Kainuun ja Koillismaan kalaleader

Tea Nousiainen
tea.nousiainen@oulujarvileader.fi
050 434 0150
Webbsida

Itä-Suomen kalaleader

Pekka Sahama
pekka.sahama@savonluotsi.fi
050 550 2100
Webbsida

Sisä-Suomen kalaleader

Janne Ruokolainen
janne.ruokolainen@paijanne-leader.fi
044 792 9002
Webbsida

Skärgårdshavets fiskeleader

Maria Saarinen
maria.saarinen@sameboat.fi
040 026 0094
Webbsida

Lännen kalaleader

Mika Halttu
mika.halttu@ravakka.fi
044 792 9002
Webbsida

Sydkustens fiskeleader

Riku Mesiniemi
kalatalous@sepra.fi
044 377 4516
Webbsida