Myönnetyt tuet ja hanke-esimerkit

Hyvistä ja onnistuneista hankkeista voi ammentaa ideoita omaankin toimintaan. Sivustolle kootaan myös listaus kaikista meri- ja kalatalousrahaston kautta myönnetyistä tuista ja hankeavustuksista. Listaa päivitetään puolivuosittain.

Tarkempi kuvaus hankkeista on tulossa lähiaikoina, mutta alla olevasta taulukosta näet tähän mennessä EMKR-tukea saaneiden hankkeiden nimet, tukea saaneen toimijan ja tuen määrät.

EMKR-tuetut hankkeet 01.01.2018 mennessä.

Poimintoja EMKR-hankkeista

Saaristomeren kala-aitat toi kalan kartalle

L-S Kalatalouskeskuksen "Saaristomeren kala-aitat" -hankkeen tavoitteena oli parantaa Saaristomerellä tarjottavien kala-alan palveluiden näkyvyyttä ja tunnettavuutta eli lyhyesti ja ytimekkäästi laittaa kala kartalle. - Saaristomereltä löytyy paikallisen kalan...

Tuet helpottavat kalastajan arkea

Porvoossa sijaitseva Milkari Oy ei ole tyypillinen rakennusfirma, sillä sen toimintaan kuuluu myös kaupallinen kalastus.

Taimen taitaa myös hankesopan

Tuen avulla yritys pystyy kehittämään tuotantoprosessejaan, mikä vaikuttaa kalojen hyvinvointiin, tuottavuuteen ja työntekijöiden työhyvinvointiin. Taimen-yhtiöt on kala-alan johtava toimija Suomessa ja Ruotsissa, sillä on yhteensä 30 tuotantolaitosta. Yli 50 vuotta...

Kasvatuslammikoiden ravinteet ravinnoksi

PIKKULI-hankkeessa tutkitaan käytännön mahdollisuuksia ja menetelmiä pikkulimaskan (Lemna minor) viljelemiseksi kalankasvatuslaitoksella rehun raaka-aineeksi. Kysyimme hankkeen taustoista ja haasteista Luonnonvarakeskuksen tutkijalta Pasi Laajalalta. Vesiviljely on...

Silakkasaaliille lisäarvoa

Pyhäjärvi-instituutti on käynnistänyt hankkeen, jonka aikana kartoitetaan silakasta mahdollisesti saatavia lisäarvotuotteita joilla on kaupallista potentiaalia. Kasvatetun lohen osalta on jo pitkään tutkittu kalanjalostuksen yhteydessä syntyviä sivuvirtoja....

Paikallista siikaa lisää Selkämeren rannikolle

Hankkeessa pyritään vahvistamaan Selkämeren siikasaaliita poikasistutuksien avulla. Siika on perinteisesti ollut Selkämeren rannikolla tärkeä kala niin kuluttajille kuin kalastajillekin. Viime vuosina ei kalastettua siikaa ole kuitenkaan riittänyt markkinoille...

Sinistä hyvinvointia – syrjäytymisen torjumista kalastamalla

Tässä hankkeessa sovelletaan luonnosta saatavaan hyvinvointiin perustuvaa Green Care –konseptia merellisessä ympäristössä. Kalastuksen ja kalojen maailmaan syventymisen toivotaan kääntävän hankalassa tilanteessa olevien nuorten elämän suuntaa. ”Pidä huoli merestä, ja...

Kalatalouden toimintaryhmien tukemia hankkeita

Kalatalouden paikalliset toimintaryhmät tukevat myös kalatalouden kehittämisen hankkeita.

Alla on listattuna kalatalousryhmän kautta tukea saaneet hankkeet toiminta-alueittain. Lisätietoa hankkeista tai hankeidean toteuttamisesta saat ottamalla yhteyttä toimintaryhmään.

Perämeren rannikon kalatalousryhmä
Kesäsiikaselvitys ja kesäsiian palauttaminen Perämerelle, Osuuskunta Team Kala
Nahkiaisen viljely lähiruuaksi ja emonahkaisiksi esiselvityshanke, Osuuskunta Team Kala
Samaa saalista jakamassa – Kalastuksen ja hyljekantojen säätelyn yhteensovittaminen Perämerellä-hanke, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry
Kuomullinen peräkärry, Kokkolan Kalamarkkinayhdistys ry
Särkikalojen kustannustehokas kalastaminen ja alkutuotannon käsittely (Talvisärki)
Koillismaa ja Kainuu ammattikalastajien koulutushanke
Kalanjalostuksen ABC koulutus

Pohjanmaan rannikon kalatalouden toimintaryhmä
Förvaltningsplaner för abborre och gädda i Österbotten
Vem vill ha skarven? Skarvens och sälens socio-ekonomiska konsekvenser i Österbotten
Storgrynnan – Nämpnäs fiskehamn
Fiskekluster och temadagar
Nordiskt Studiebesök i samverkan – Trondheim
Hållbart i kassen – fiskodling

Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä
Silakan lisäarvomahdollisuudet (tiivistelmä)
Täpläravun laatumerkki esiselvitys (tiivistelmä)
Uudenkaupungin kalasataman kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman laatiminen (tiivistelmä)
Ammattikalastajaristeily 2016 (tiivistelmä)
Jokitalkkari (tiivistelmä)
Peratun kuoreen ja silakan tuotekehitys ja tuotteistaminen (tiivistelmä)
Selkämeren kalatalouden toimintaryhmän tiedottaja (tiivistelmä)
Rauman kalasatamatoiminnan käynnistäminen (tiivistelmä)
Harmaahylkeen passiivisen metsästyksen kehittäminen (tiivistelmä)
Selkämeren merikutuinen siika (tiivistelmä)
Uudenkaupungin makeavesialtaan kalataloudelliset edellytykset (tiivistelmä)
Kalaoppia kouluihin (tiivistelmä)
Säkylän kalasataman kalankäsittelytilan varustaminen ilmalämpöpumpulla (tiivistelmä)
Porin Reposaaren kalastataman tulevaisuusselvitys (tiivistelmä)

Sisä-Suomen kalatalousryhmä
Sisävesien elinvoimaa

Saaristomeren kalatalousryhmä
Merimetsojen uudet häirintämenetelmät
Harmaahylkeen passiivisen metsästyksen mahdollisuudet sekä pyyntimenetelmien tehostaminen Saaristomerellä ja Selkämerellä
Kaupallisten kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 2017
Saaristomeren kuhankalastuksen säätelyn vaikutukset kuhien keskikokoon
Siian rakkoloision torjuntakeinot
Saaristomeren kuore tutuksi
Saaristomeren kala-aitat
Opintomatka Aalborgin kalastusmessuille
Merimaskun kalasataman jäähuollon kehittäminen

Lisätietoja hankkeista: http://www.sameboat.fi/leader-samassa-veneessa/kalatalousryhma/vireilla-olevat-hankkeet/

Itä-Suomen kalatalousryhmä
Rysän päällä 2015-2018 -aktivointihanke
KALASTUKSEN SEURANTA- JA OHJAUSKOULUTUS
Pieliseen laskevien virtavesien toimenpideselvitys
Puruveden ammattimaisen kalastuksen dokumenttielokuva

Etelä-Suomen kalatalousryhmä ESKO
Tutustuminen Hiidenmaan ammattikalastukseen ja pyydysrakentamiseen
Lähikalakauppa 2015
Kalasatamien selvitys
Kalankasvatuksen ympäristöhanke 2016-2018
Uusi käsittelylaituri Pellingen kalastusosuuskunnalle
ESKO Itämeri –yhteistyöhanke 2016-2019
Nahkiaisperinne takaisin
Kalaproteiinitehtaan toteutettavuusselvitys
Suomenlahden merikalastajat YouTube-videosarja

Koillismaan kalaleader
Vähempiarvoisen kalan arvoketjun kehittäminen Koillismaalla
Pikkulimaskan viljely vesiviljelylaitoksessa PIKKULI
Kalanjalostuksen ABC
Järvikalaa Paltamosta
Särkikalojen kustannustehokas kalastaminen ja alkutuotannon käsittely (Talvisärki)
Koillismaan ja Kainuun ammattikalastajien koulutushanke

Lisätietoa hankkeista: http://www.kainuunkalaleader.fi/fi/rahoitus/rahoitetut-hankkeet.html

Pohjoisimman Lapin kalatalouden toimintaryhmä
Lapin elinkeinokalatalouden kehittämisen koordinointi 1.5.2015-31.12.2020
Jäähilekoneen hankinta ja sen asentaminen Kemijärven ammattikalastajille
Pellon kaupallisten kalastajien omavalvontakoulutus
Uusien kalastajien rekrytoimisen edellytykset Sodankylässä
Kemijärven kaupallisen kalastuksen koulutushanke
Kalamassan tekoa oppimassa
Kalamassaa eri kalalajeista eri vuodenaikoina – koulutushanke Sodankylän kaupallisille kalastajille

Lisätietoja hankkeista voit pyytää alueesi toimintaryhmältä.