Myönnetyt tuet ja hanke-esimerkit

Hyvistä ja onnistuneista hankkeista voi ammentaa ideoita omaankin toimintaan. Sivustolle kootaan myös listaus kaikista meri- ja kalatalousrahaston kautta myönnetyistä tuista ja hankeavustuksista. Listaa päivitetään puolivuosittain.

Myönnettyjä EMKR-tukia voi tarkastella kalatalouden tukien julkaisujärjestelmässä (kaju2020). Järjestelmään pääset alla olevasta linkistä.

Myönnetyt EMKR-tuet

Poimintoja EMKR-hankkeista

Kalasatamat ovat paikallisen kalantuotannon perusta

  Kalasatamat ovat kalatalouden tuotantoketjun kannalta elintärkeitä ja kun niihin investoidaan, hyötyy siitä laaja joukko toimijoita niin suoraan kuin välillisestikin. Esittelemme kaksi julkista kalasatamaa, Reposaaren sataman Porissa ja Tuomaraisten sataman...

Rekrytointihankkeella uusia kalastajia Sodankylään

  Muutama vuosi sitten Sodankylässä havahduttiin siihen, että kylän järvillä ei pian ole enää kalastajia paikallisen ammattikunnan ikääntyessä ja jäädessä eläkkeelle. Lokan luonnonvaraosuuskunnan kalastajat, kuten Risto Pyhäjärvi, olivat huolissaan siitä, että...

Yhteistyöllä ja verkostoituen eteenpäin – Pasi Kokkonen on yksi Itä-Suomen kalastusmatkailua edistävän hankkeen yrittäjistä.

  On helteinen iltapäivä Puumalassa. Olen lähdössä kalastusmatkailuyrittäjä Pasi Kokkosen kanssa kalaan Saimaan Lietvedelle. Matka alkaa vanhasta ja idyllisestä venevajasta, joka kohoaa aivan vedenpinnan yläpuolella. Sen sijaan vene ja sen laitteisto ovat uusinta...

Ammattikalastajien koulutushankkeessa opeteltiin veneenrakennusta

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader esittää: Ammattikalastajien koulutushanke (veneenrakennus) Koska Kainuun ja Koillismaan kalatalouden toimintaryhmän toteuttamassa koulutustarvekyselyssä saatiin vastauksia veneenrakennuskoulutuksen tarpeellisuudesta, päätettiin...

Uusilla logistisilla ratkaisuilla pyritään vastaamaan särkikalan kasvavaan kysyntään

Välillä kuulee ihmeteltävän särkikalajalosteiden korkeaa hintaa. Kalan käsittelystä syntyvien kustannuksien lisäksi yksi keskeinen syy korkeaan hintaan on kehittymätön logistiikka. Tätä ongelmaa on Itä-Suomessa lähdetty perkaamaan. Lue lisää Uusilla logistisilla ratkaisuilla pyritään vastaamaan särkikalan kasvavaan kysyntään

Kuteeko ahven kuuseen? Itämeren ahventa etsimässä

Mihin ahvenet ovat kadonneet Suomenlahdelta? Aiemmin ulkosaariston karuissakin maisemissa niitä uiskenteli huomattavasti nykyistä enemmän. Mistä ahvenen katoaminen Suomenlahdelta johtuu ja voisiko ahventa houkutella kutemaan takaisin ulkosaariston suojaisiin lahtiin?...

Korkeataajuista ääntä lähettävä, itse energiansa tuottava ja 4G-teknologialla varusteltu hyljekarkotin kokeilussa Loviisassa

Hylkeet käyttävät rysiä kuin kioskeina, joiden tiskeillä on tarjolla muun muassa lohta ja siikaa. Voisiko hylkeet pitää poissa pyydysten ääreltä lähettämällä veden alla korkeaa ja kovaa ääntä? Tätä tutkitaan parhaillaan Loviisan edustan merialueella...

Lappiin kaivataan uusia kaupallisia kalastajia

Lapin kalalla on kova kysyntä ja markkina-alueena on koko Suomi. Syynä on se, että täällä tuotetun kalan laatu ja sitä kautta maine on erinomainen. Myös lähiruuan suosion kasvu ja kuntien päätökset suosia paikkakunnalla tuotettuja elintarvikkeita lisäävät kysyntää....

Lajittelusäleikön kehittäminen palkittiin Itämeren parhaana hankkeena

Suomalainen Euroopan kalatalousrahaston rahoittama hanke valittiin Itämeren alueen parhaaksi hankkeeksi Nordic Baltic Award –juhlassa Ruotsissa. Hankkeessa kehitettiin lajittelusäleikkö selektiivisen troolikalastuksen edistämiseksi uhanalaisten lohikalojen...

Kalojen kutupaikkojen ja vaellusreittien kunnostus Moikipäässä

Viime vuosina vaelluskalojen kutualueiden kunnostukset ja kudulle pääsyn turvaaminen on ollut paljon esillä, eikä vähiten hallituksen vaelluskala-kärkihankkeen vuoksi. Myös EMKR-tukea on käytetty vaelluskalavesistöjen kunnostukseen, ja yksi tällaisista hankkeista on...

Kalatalouden toimintaryhmien tukemia hankkeita

Kalatalouden paikalliset toimintaryhmät tukevat myös kalatalouden kehittämisen hankkeita.

Alla on listattuna kalatalousryhmän kautta tukea saaneet hankkeet toiminta-alueittain. Lisätietoa hankkeista tai hankeidean toteuttamisesta saat ottamalla yhteyttä toimintaryhmään.

 

Perämeren rannikon kalatalousryhmä
Kesäsiikaselvitys ja kesäsiian palauttaminen Perämerelle, Osuuskunta Team Kala
Nahkiaisen viljely lähiruuaksi ja emonahkaisiksi esiselvityshanke, Osuuskunta Team Kala
Samaa saalista jakamassa – Kalastuksen ja hyljekantojen säätelyn yhteensovittaminen Perämerellä-hanke, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry
Kuomullinen peräkärry, Kokkolan Kalamarkkinayhdistys ry
Särkikalojen kustannustehokas kalastaminen ja alkutuotannon käsittely (Talvisärki)
Koillismaa ja Kainuu ammattikalastajien koulutushanke
Kalanjalostuksen ABC koulutus

 

Pohjanmaan rannikon kalatalouden toimintaryhmä
Förvaltningsplaner för abborre och gädda i Österbotten
Vem vill ha skarven? Skarvens och sälens socio-ekonomiska konsekvenser i Österbotten
Storgrynnan – Nämpnäs fiskehamn
Fiskekluster och temadagar
Nordiskt Studiebesök i samverkan – Trondheim
Hållbart i kassen – fiskodling

 

Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä
Silakan lisäarvomahdollisuudet (PDF)
Täpläravun laatumerkki esiselvitys
Uudenkaupungin kalasataman kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman laatiminen
Ammattikalastajaristeily 2016
Jokitalkkari
Peratun kuoreen ja silakan tuotekehitys ja tuotteistaminen (PDF)
Selkämeren kalatalouden toimintaryhmän tiedottaja
Rauman kalasatamatoiminnan käynnistäminen
Harmaahylkeen passiivisen metsästyksen mahdollisuudet sekä pyyntimenetelmien tehostaminen Saaristomerellä ja Selkämerellä
Selkämeren merikutuinen siika
Uudenkaupungin makeavesialtaan kalataloudelliset edellytykset
Kalaoppia kouluihin
Säkylän kalasataman kalankäsittelytilan varustaminen ilmalämpöpumpulla
Porin Reposaaren kalastataman tulevaisuusselvitys 

 

Sisä-Suomen kalatalousryhmä
Sisävesien elinvoimaa

 

Saaristomeren kalatalousryhmä
Merimetsojen uudet häirintämenetelmät
Harmaahylkeen passiivisen metsästyksen mahdollisuudet sekä pyyntimenetelmien tehostaminen Saaristomerellä ja Selkämerellä
Kaupallisten kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 2017
Saaristomeren kuhankalastuksen säätelyn vaikutukset kuhien keskikokoon
Siian rakkoloision torjuntakeinot
Saaristomeren kuore tutuksi
Saaristomeren kala-aitat
Opintomatka Aalborgin kalastusmessuille
Merimaskun kalasataman jäähuollon kehittäminen

Lisätietoja Saaristomeren kalatalousryhmän hankkeista.

 

Itä-Suomen kalatalousryhmä
Rysän päällä 2015-2018 -aktivointihanke
Kalastuksen seuranta- ja ohjauskoulutus
Pieliseen laskevien virtavesien toimenpideselvitys
Puruveden ammattimaisen kalastuksen dokumenttielokuva

 

Etelä-Suomen kalatalousryhmä ESKO
Tutustuminen Hiidenmaan ammattikalastukseen ja pyydysrakentamiseen
Lähikalakauppa 2015
Kalasatamien selvitys
Kalankasvatuksen ympäristöhanke 2016-2018
Uusi käsittelylaituri Pellingen kalastusosuuskunnalle
ESKO Itämeri –yhteistyöhanke 2016-2019
Nahkiaisperinne takaisin
Kalaproteiinitehtaan toteutettavuusselvitys
Suomenlahden merikalastajat YouTube-videosarja

 

Koillismaan kalaleader
Vähempiarvoisen kalan arvoketjun kehittäminen Koillismaalla
Pikkulimaskan viljely vesiviljelylaitoksessa PIKKULI
Kalanjalostuksen ABC
Järvikalaa Paltamosta
Särkikalojen kustannustehokas kalastaminen ja alkutuotannon käsittely (Talvisärki)
Koillismaan ja Kainuun ammattikalastajien koulutushanke

Lisätietoja Koillismaan kalaleaderin hankkeista.

 

Pohjoisimman Lapin kalatalouden toimintaryhmä
Lapin elinkeinokalatalouden kehittämisen koordinointi 1.5.2015-31.12.2020
Jäähilekoneen hankinta ja sen asentaminen Kemijärven ammattikalastajille
Pellon kaupallisten kalastajien omavalvontakoulutus
Uusien kalastajien rekrytoimisen edellytykset Sodankylässä
Kemijärven kaupallisen kalastuksen koulutushanke
Kalamassan tekoa oppimassa
Kalamassaa eri kalalajeista eri vuodenaikoina – koulutushanke Sodankylän kaupallisille kalastajille

 

Lisätietoja hankkeista voit pyytää alueesi toimintaryhmältä.