Finansierade projekt

Finansierade projekt

De beviljade stöden från EHFVF kan granskas i publiceringssystemet för stöd inom fiskeri Kaju.

Finansierade projekt

De beviljade stöden från EHFVF kan granskas i publiceringssystemet för stöd inom fiskeri Kaju. Du kommer till systemet via länken nedan.

Alla projekt som fått stöd från EHFVF finns också i Landsbygdsnätverkets projektregister.

Under programperioden offentliggör vi exempel på finansierade projekt på Facebookkanalen för Merijakalatalous.