Ohjelman logot ja tiedottaminen

Yleiset ohjeet

– EMKR-logon käyttö on suositeltavaa kaikessa tiedotuksessa
– Kaikissa suurelle yleisölle kohdennetuissa tiedotus- ja julkistamistoimenpiteissä on mainittava, että hanke saa tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta asettamalla näkyville
a) unionin symboli (EU:n tunnus, lataa tästä itsellesi sekä viittaus Euroopan unioniin;
b) viittaus Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon tai, jos kyseessä on useasta rahastosta tuettava hanke, viittaus Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin
– Hankkeesta tiedotettaessa mainitaan aina Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osallistuminen hankkeen rahoitukseen. Yleensä myös tuen myöntänyt viranomainen mainitaan.
– Tiedotusaineistot arkistoidaan muun hankemateriaalin yhteyteen samoilla arkistointiperiaatteilla.

Tiedottamiseen liittyvät tekniset ohjeet

Tiedottamiseen liittyvistä teknisistä ohjeista on annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 763/2014 Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 soveltamista koskevista säännöistä tiedotus- ja julkistamistoimenpiteiden teknisten ominaisuuksien ja unionin symbolin laatimisohjeiden osalta.

Tiedotusohjeen kokonaisuudessaan löydät täältä (PDF)

Toimintaohjelman logot

Toimintaohjelman painokelpoiset logot ovat ladattavissa Meri- ja kalatalousverkoston kuvapankista.

Kuvapankki

Meri- ja kalatalousverkoston kuvapankista voit ladata Suomen EMKR-toimintaohjelman logot ja muuta kuvamateriaalia käyttöösi!

Kuvat ovat vapaasti käytettävissä EMKR-toimintaohjelmaan liittyvässä viestinnässä.