Tuen maksatuksesta

KEHA on ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen yksikkö (ei palvelukeskus), joka hoitaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallinto-, maksatus- ja yleiset kehittämistehtävät. Lisäksi KEHA hoitaa ja kehittää AVIen ja maistraattien tietohallintotehtäviä. KEHAn maksatusyksikkö vastaa avustusten maksamisesta, käytön valvonnasta ja takaisinperinnästä.

Maksuhakemuksen käsittelyn perustana ovat hankesuunnitelma, hankkeen tukipäätös sekä lainsäädäntö. Lainsäädännössä otetaan huomioon sekä kansallinen että EU:n laki, Maa- ja metsätalousministeriön EMKR-ohjeistus sekä tuen tarkastuslista.
Maksatus perustuu tukipäätökseen ja sen muutoksiin. Tukipäätöksessä määritetään hankkeen sisältö ja sen tukikelpoisuus. Maksatushakemuksen käsittelijä tarkastaa ehdot ja eritysehdot tukipäätöksestä. Kirjallista lupaa tai muutosta on haettava ennen sen perusteena olevien kustannusten syntyä.
Maksatushakemusta tehdessä kannattaa tarkastaa kustannukset ja rahoitus, jotta maksatushakemus vastaa myönnettyä rahoitusta ja hyväksyttyjä kustannuksia (tukea ehkä ei myönnetty haetun pohjalta). Maksatus hyväksyy ainoastaan tukipäätöksessä määritetyn toteutusajan.

Maksatuksen hakeminen

Tukea ja maksatusta haet ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Sähköisen järjestelmän käyttäminen nopeuttaa avustuksen maksamista. Hyvä hakemus on huolellisesti täytetty ja sisältää tukipäätöksen edellyttämät liitteet. Hyrrä ohjaa hakemuksen tekijää, ja ohjeita Hyrrän käyttöön sekä lomakkeita löydät KEHAn sivustolta. Hakemuksen allekirjoittaa nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.

Maksatushakemuksen käsittelijä tarkistaa hankesuunnitelmasta seuraavat asiat:

• Mitä tehdään
• Mitä hankitaan
• Riittävä yksilöinti nopeuttaa maksatuksen käsittelyä
• Vastikkeeton työ
• Maksatuksessa hyväksytään tukipäätöksessä vahvistetulla tavalla
• Hankkeen tulot määritellään tukipäätöksessä (tulo tai yksityinen rahoitus)
• Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
• Käynnissä olevista hankkeista kannattaa tiedottaa laajemmin organisaatiossa, jotta talousseuranta voidaan järjestää tukipäätöksen edellyttämällä tavalla
• ELY-keskusten ja TE-toimistojen maksatustehtävät pl. maataloushallinnon sekä rakennerahastojen ja yritysten kehittämisavustusten maksatukset
• KEHA vastaa avustusten maksamisesta, käytön valvonnasta ja takaisinperinnästä
• Kalataloushallinnon maksatukset 1.3.2015 alkaen
• EMKR-maksatukset ja jatkossa myös kansalliset maksatukset käsitellään sähköisissä järjestelmissä

→ resurssien joustava ja tarkoituksenmukainen käyttäminen

Maksatushakemuksen löydät täältä (Word)