Anvisningar för ansökan om utbetalning

Anvisningar för ansökan om utbetalning

UF-centret ansvarar för utbetalning av stöd från EHFVF. På denna sida hittar du anvisningar om hur du ansöker om utbetalning.

Ansökan om utbetalning

UF-centret ansvarar för utbetalning av stöd från EHFVF. Ansökan om utbetalning av stöd lämnas in elektroniskt i Hyrrä-systemet.

Projektet ska genomföras inom den tid som anges i stödbeslutet. I stödbeslutet nämns också när man senast ska ansöka om slutbetalning.

Ansökan om utbetalning ska innehålla en tillräcklig redogörelse för hur projektet framskrider i enlighet med projektplanen samt de betalade utgifterna.

Innan du lämnar in ansökan läs noggrant följande anvisningar:

Anvisning för ansökan om utbetalning (PDF)

Hyrrä-anvisning

Hyrrä: vanliga frågor

Resultatindikatoranvisning (PDF)