Yhteystiedot

Ota yhteyttä Meri- ja kalatalousverkostoon!

Yhteystiedot

Postiosoite:
Meri- ja kalatalousverkosto
PL 405, 60101 SEINÄJOKI

Henkilöstön yhteystiedot:
Kalatalouden verkostokoordinaattori Sinna Seppänen
p. 0295 204033

Verkostopalvelut-yksikön johtaja Teemu Hauhia
p. 040 545 4016

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi

Lähetä palautetta Meri- ja kalatalousverkostolle!

12 + 13 =

Maa- ja metsätalousministeriö

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hallintoviranomaisena toimiva maa- ja metsätalousministeriö vastaa ohjelman toimenpiteiden suunnittelusta sekä siihen liittyvästä lainsäädännöstä.

Euroopan komissio

Euroopan komission Meri- ja kalastusasioiden pääosasto (DG Mare)

Euroopan kalatalousalueiden verkosto FARNET

Maaseutuvirasto

Kalatalousverkoston koordinaattori on sijoitettuna Maaseutuviraston Verkostopalvelut-yksikköön. Verkostopalvelut-yksikkö tunnettiin edellisellä ohjelmakaudella maaseutuverkostoyksikkönä. Verkostopalvelut työskentelee Mavi-talossa Alvar Aallon kadulla. Yksikkö vastaa maaseutuverkoston tavoitteiden toteutumisesta. Se kokoaa yhteen verkostoon maaseudun kehittämisen parissa toimivat kehittäjät, tutkijat, viranomaiset ja järjestöjen edustajat.

Maaseutuverkostoon osallistumisen lähtökohtana on avoimuus ja yksinkertaisuus, joten verkosto pyrkii tarjoamaan monenlaisia osallistumismuotoja. Yksikkö vastaa maaseutuverkoston kokoamisesta, täydentämisestä ja aktivoinnista, osallistujien säännönmukaisen ja sitoutuneisuutta osoittavan vuorovaikutuksen ylläpitämisestä sekä ennakoivan ja joustavan toimintatavan tarjoamisesta. Tavoitteena on, että eri tahojen työ tuottaa synergioita maaseudun kehittämisessä. Lue lisää täältä!

ELY-keskukset

ELY-keskus on kalatalousasioista vastaava alueviranomainen.

ELY-keskusten tehtäviin kuuluvat:

 • yleinen kalatalousedun valvonta vesi- ympäristölupaprosesseissa
 • kalataloudellisiin velvoitteisiin liittyvät tehtävät
 • kalastusalueiden toiminnan ohjaus ja valvonta
 • kalastuslain mukaisista luvista ja kielloista päättäminen
 • vesistöjen kalataloudellinen kunnostaminen
 • vapaa-ajan kalatalouden ja kalastusmatkailun kehittäminen
 • elinkeinokalatalouden rahoitus
 • ammattikalastuksen edistäminen ja merialueen saalisseuranta
 • kalastuslain ja Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan mukaiset valvontatehtävät

Kalataloustehtävien hallinnointi on keskitetty kolmeen ELY-keskukseen:

 • Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa rannikon kalataloustehtävistä
  (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa, Kaakkois-Suomi)
 • Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalataloustehtävistä
  (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Häme)
 • Lapin ELY-keskus vastaa Pohjois-Suomen kalataloustehtävistä
  (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

ELY-keskusten elinkeinokalatalouden asiantuntijoiden yhteystiedot

Maksatus
KEHA-keskus hoitaa EMKR-hankkeiden maksatuksen: kalatalousmaksut.keha@ely-keskus.fi

Mitä on kaupallinen kalastus?

Kaupallisena kalastuksena pidetään kalastusta saaliin myyntitarkoituksella. Suomen kalastuslain sekä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan säädösten mukaisesti muut kuin kaupalliset kalastajat eivät saa myydä saalistaan lukuun ottamatta sisävesillä satunnaisesti suoraan kuluttajalle myytävää vähäistä kala- tai rapuerää.

Kalankasvatus – globaalisti kasvava ala

Kalankasvatus on yksi merkittävimpiä ravinnontuotantomenetelmiä nyt, ja etenkin tulevaisuudessa. Suomessa edellytykset korkealaatuisen kalan kasvatukseen ovat huippuluokkaa. Yleisimpiä Suomessa kasvatettuja lajeja ovat kirjolohi ja siika. Tällä hetkellä taloudellisesti merkittävin kasvatusmuoto on merellä tapahtuva verkkoallaskasvatus.

Mikä on Meri- ja kalatalousverkosto?

Meri- ja kalatalousverkosto on avoin yhteistyöverkosto, jonka tärkeimpänä tavoitteena on edistää meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman toteutumista. Kuka tahansa voi kuulua verkostoon, eikä sillä ole varsinaisia jäseniä. Verkosto muun muassa tiedottaa, järjestää koulutuksia ja yhdistää kalatalousalan toimijoita.