Kontakt

Kontakt

Stöd ur Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden söks hos närings-, trafik- och miljöcentralerna. Stödbesluten har koncentrerats till närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Egentliga Finland och Norra Savolax. Utvecklings- och förvaltningscentret ansvarar för betalningen av stöden.

Muikun troolausta Saimaalla © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Beviljande och utbetalning av stöd

Stöd ur Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden söks hos närings-, trafik- och miljöcentralerna. Stödbesluten har koncentrerats till närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Egentliga Finland och Norra Savolax. Utvecklings- och förvaltningscentret ansvarar för betalningen av stöden.

Lokal utveckling

Uppgifterna om den fiskeleader-gruppen inom ditt område hittar du här: Fiskeleadergrupper

Jord- och skogsbruksministeriet

Naturresursavdelning vid jord- och skogsbruksministeriet är förvaltningsmyndighet för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. Ministeriets kontaktuppgifter finns här.

I frågor som gäller underhållet av och innehållen på webbplatsen Merijakalatalous.fi är kontaktpersonen specialsakkunnig Saana Tarhanen (e-post: fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 02 9516 2036).

Tekniskt underhåll av webbplatsen

I frågor som gäller webbplatsens tekniska verksamhet kontakta: tuki@valakia.fi