Hakumenetelmän avaaminen kalastuksen valvonnan toimenpiteisiin

Muutos MMM:n päätökseen 7.3.2017 Määräaikaisen hakumenetelmän avaaminen kalastuksen valvonnan toimenpiteisiin Määräaikaisen hakumenetelmän avaaminen kalastuksen valvonnan toimenpiteisiin. Tukea voi nyt hakea Yhteisen Kalastuspolitiikan (YKP) valvontaan liittyvien...

Määräaikainen hakumenettely avattu kalasatamainvestointeihin

Maa- ja metsästalousministeriö on avannut määräaikaisen hakumenettelyn Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 kalasatamatoimenpiteissä. Hakumenetteylyssä voidaan myöntää tukea yhteensä enintään 4 500 000 €. Hakuaika päättyy 20.10.2017....