Hakuohjeita ja lomakkeita

Tänne julkaistaan kaikki EMKR-tukeen liittyvät hakuohjeet, tiedotteet ja lomakkeet. Näiden lisäksi löydät kalatalouteen liittyviä lomakkeita ELY:n sivuilta.

Meri- ja kalatalousrahastosta on mahdollista hakea tukea kalatalouden kehittämiseen, ja esimerkiksi kalatalouden kestävään kehitykseen ja jalostusasteen parantamiseen liittyviin investointeihin. Käytännössä tukea haetaan ELY-keskuksesta. Ota aina ensin yhteyttä alueesi ELY-keskukseen tai kalatalouden toimintaryhmään. Oman alueesi toimintaryhmän löydät täältä. Hakemus täytetään ja käsitellään Hyrrä-järjestelmässä. Luethan huolellisesti ohjeet Hyrrän käyttöön Ruokaviraston sivuilta.

EMKR-Hyrrän opas >>

Lomakkeet ja raportointi

EMKR hakulomake ja ohje 2017 8.1.2019 korjattu lomakkeen täytettävyyttä

Selvitys käytettyinä hankituista koneista tai laitteista

Maksuhakemuslomake 17.3.2016

Kehittämissuunnitelma

Kokonaistyöajanseuranta lomake

Palkkaselvitys-lomake

 

Ohjeita:

Ohje julkisiin hankintoihin UUSI 28.2.2019

Osamaksujen tukikelpoisuus

EMKR Loppuraporttiohje –  kehittämishankkeet 4.1.2018

Ohje EMKR:n tukien myöntämisestä ja hallinnoinnista 5.4.2019

Ministeriön ohje maksatuksen hakemiseen 24.8.2017

Tiedotusohje EMKR-hankkeiden toteuttajille (PDF)

 

Hankkeiden valintaperusteet

EMKR Suomen toimintaohjelman 2014-2020 valintaperusteet 18.10.2018
Muutetut valintaperusteet -saate 18.10.2018

 

 

Toimintaohjelman logot

Toimintaohjelman painokelpoiset logot ovat ladattavissa Meri- ja kalatalousverkoston kuvapankista.

Hakuohjeita

Kestävä kalastus
Kestävä kalastus – art. 26 – kalastuksen innovointi
Kestävä kalastus – art. 27 – kalastuksen neuvontapalvelut  (26.6.2018)
Kestävä kalastus – art. 28 – tutkijoiden ja kalastajien kumppanuus
Kestävä kalastus – art. 29 – osaaminen ja vuoropuhelu
Kestävä kalastus – art. 30 – tulonlähteiden monipuolistaminen
Kestävä kalastus – art. 31 – nuorten kalastajien tuki
Kestävä kalastus – art. 32 – terveys ja turvallisuus kalastuksessa
Kestävä kalastus – art. 38 – kalastuksen ympäristöinvestoinnit
Lisäohje koskien pyydysten vaihtamista tai parantamista (art. 38)
Kestävä kalastus – art. 39 & 44 – kalastuksen ympäristöinnovointi
Kestävä kalastus – art. 40 – jätteiden kerääminen merestä
Kestävä kalastus – art. 40 & 44 – vesiekosysteemien suojelu ja ennallistaminen
Kestävä kalastus – art. 41 – kalastusaluksen moottorinvaihto
Lisäohje toimenpiteeseen kalastusaluksen moottorinvaihto, art. 41
Kestävä kalastus – art. 42 & 44 – saaliin arvon lisääminen

Lisäohje toimenpiteeseen saaliin arvon lisääminen, art. 42
Kestävä kalastus – art. 43 & 44 – kalasatamien ja purkupaikkojen kehittäminen

Eläinten aiheuttamat saalisvahingot
Art 40. – hylje- ja merimetsokorvaus 11.6.2018

Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon edistäminen
Art. 76 – Kalastuksen valvonta

Kestävä vesiviljely
Kestävä vesiviljely – art. 47 – vesiviljelyn innovointi
Kestävä vesiviljely – art. 48 – vesiviljelyn investoinnit
Kestävä vesiviljely – art. 49 – vesiviljelyn neuvontapalvelut
kestävä vesiviljely – art. 50 – Osaaminen ja verkottuminen  (26.6.2018)
kestävä vesiviljely – art. 51 – vesiviljelyalueiden kehittäminen (26.6.2018)
kestävä vesiviljely – art. 56 – eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevat toimenpiteet (26.6.2018)

Paikallinen kehittäminen
Paikallinen kehittäminen – art. 63 – kalatalouden toimintaryhmät (11.1.2018)

Kalan jalostus ja kauppa
Kalan jalostus ja kauppa – art. 68 – markkinoille saattaminen
Kalan jalostus ja kauppa – art. 69 – kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus (11.1.2018)

 

Arviointilomakkeet

Kestävä kalastus
Arviointilomake – art 26 – kalastuksen innovointi
Arviointilomake – art 43 – kalasatamien ja purkupaikkojen kehittäminen
Arviointilomake – art 42 – Saaliin arvon lisääminen
Arviointilomake – art 41.2 – moottorinvaihto
Arviointilomake – art 40.1.b-g – Vesiekosysteemien suojelu ja ennallistaminen
Arviointilomake – art 40.1.a – jätteiden kerääminen merestä
Arviointilomake – art 39 – kalastuksen ympäristöinnovointi
Arviointilomake – art 38 – kalastuksen ympäristöinvestoinnit
Arviointilomake – art 32 – terveys ja turvallisuus kalastuksessa
Arviointilomake – art 31 – Nuorten kalastajien tuki
Arviointilomake – art 30 – toiminnan monipuolistaminen
Arviointilomake – art 29 – osaaminen ja vuoropuhelu
Arviointilomake – art 28 – tutkijoiden ja kalastajien välinen kumppanuus
Arviointilomake – art 27 – kalastuksen neuvontapalvelut

Arviointilomake – art. 40 – hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen (2017)

Paikallinen kehittäminen
Arviointilomake – art 63 – paikallinen kehittäminen

Kestävä vesiviljely
Arviointilomake – art 47 – Vesiviljelyn innovointi
Arviointilomake – art 48 – Vesiviljelyn investoinnit
Arviointilomake – art 49 – Vesiviljelyn neuvontapulvelut
Arviointilomake – art 50 – osaaminen ja verkottuminen
Arviointilomake – art 56 – eläinten terveys ja hyvinvointi
Arviointilomake – art 57 – Vesiviljelyn vakuutusjärjestelmät

Kauppa ja jalostus
Arviointilomake – art 66 – markkinoille saattaminen
Arviointilomake – art 68 – markkinoiden kehittäminen
Arviointilomake – art 69 – jalostus