Hakuohjeita ja lomakkeita

Tänne julkaistaan kaikki EMKR-tukeen liittyvät hakuohjeet, tiedotteet ja lomakkeet. Näiden lisäksi löydät kalatalouteen liittyviä lomakkeita ELY:n sivuilta.

Meri- ja kalatalousrahastosta on mahdollista hakea tukea kalatalouden kehittämiseen, ja esimerkiksi kalatalouden kestävään kehitykseen ja jalostusasteen parantamiseen liittyviin investointeihin. Tukea haetaan ELY-keskuksesta. Ota aina ensin yhteyttä alueesi ELY-keskukseen tai kalatalouden toimintaryhmään. Oman alueesi toimintaryhmän löydät täältä. Hakemus täytetään ja käsitellään Hyrrä-järjestelmässä. Luethan huolellisesti ohjeet Hyrrän käyttöön Ruokaviraston sivuilta. Jos asioit organisaation puolesta, tarvitset Suomi.fi-valtuutuksen. Ohjeet sen käyttöön löydät täältä.

Kysyttävää tuen hakemisesta? Ota yhteyttä ELY-keskukseen:

ELY-keskusten yhteystiedot

EMKR-Hyrrän opas >>

Siirry Hyrrän kirjautumissivulle

Lomakkeet ja raportointi

EMKR hakulomake ja ohje 2017 (Word) 8.1.2019 korjattu lomakkeen täytettävyyttä

Selvitys käytettyinä hankituista koneista tai laitteista (PDF)

Maksuhakemuslomake (Word) 17.3.2016

Kehittämissuunnitelma (Word)

Kokonaistyöajanseuranta lomake (Excel)

Palkkaselvitys-lomake (Excel)

 

Ohjeita:

Ohje tuenhakijoille EMKR:n ennakkomaksuista, tukitasojen korotuksesta ja kalasatamiin liittyvien toimenpiteiden rahoittamisesta koronakriisitilanteessa (PDF) 22.4.2020

Ohje julkisiin hankintoihin (PDF) Päivitetty 28.2.2019

Osamaksujen tukikelpoisuus (PDF)

EMKR Loppuraporttiohje – kehittämishankkeet (PDF) 4.1.2018

Ohje EMKR:n tukien myöntämisestä ja hallinnoinnista (PDF) 5.4.2019

Ministeriön ohje maksatuksen hakemiseen (PDF) 24.8.2017

Tiedotusohje EMKR-hankkeiden toteuttajille (PDF)

 

Hankkeiden valintaperusteet

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014-2020 valintaperusteet (PDF) 21.11.2019
Muutetut valintaperusteet saate (PDF) 29.11.2019

 

Toimintaohjelman logot

Toimintaohjelman painokelpoiset logot ovat ladattavissa Meri- ja kalatalousverkoston kuvapankista.

 

Arviointilomakkeet

Kestävä kalastus

Arviointilomake – art 26 – kalastuksen innovointi (PDF)

Arviointilomake – art 27 – kalastuksen neuvontapalvelut (PDF)

Arviointilomake – art 28 – tutkijoiden ja kalastajien välinen kumppanuus (PDF)

Arviointilomake – art 29 – osaaminen ja vuoropuhelu (PDF)

Arviointilomake – art 30 – toiminnan monipuolistaminen (PDF)

Arviointilomake – art 31 – Nuorten kalastajien tuki (PDF)

Arviointilomake – art 32 – terveys ja turvallisuus kalastuksessa (PDF)

Arviointilomake – art 38 – kalastuksen ympäristöinvestoinnit (PDF)

Arviointilomake – art 39 – kalastuksen ympäristöinnovointi (PDF)

Arviointilomake – art 40.1.a – jätteiden kerääminen merestä (PDF)

Arviointilomake – art 40.1.b-g – Vesiekosysteemien suojelu ja ennallistaminen (PDF)

Arviointilomake – art 40.1.h – hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen (PDF)

Arviointilomake – art 41.2 – moottorinvaihto (PDF)

Arviointilomake – art 42 – Saaliin arvon lisääminen (PDF)

Arviointilomake – art 43 – kalasatamien ja purkupaikkojen kehittäminen (PDF)

 

Paikallinen kehittäminen

Arviointilomake – art 63 – paikallinen kehittäminen (PDF)

 

Kestävä vesiviljely

Arviointilomake – art 47 – Vesiviljelyn innovointi (PDF)

Arviointilomake – art 48 – Vesiviljelyn investoinnit (PDF)

Arviointilomake – art 49 – Vesiviljelyn neuvontapalvelut (PDF)

Arviointilomake – art 50 – osaaminen ja verkottuminen (PDF)

Arviointilomake – art 56 – eläinten terveys ja hyvinvointi (PDF)

 

Kauppa ja jalostus

Arviointilomake – art 68 – markkinoiden kehittäminen (PDF)

Arviointilomake – art 69 – jalostus (PDF)