Hakuohjeita ja lomakkeita

Tänne julkaistaan kaikki EMKR-tukeen liittyvät hakuohjeet, tiedotteet ja lomakkeet. Näiden lisäksi löydät kalatalouteen liittyviä lomakkeita ELY:n sivuilta.

Ohjeita ja lomakkeita tuen hakuun ja raportointiin liittyen:

Osamaksujen tukikelpoisuus: Osamaksujen tukikelpoisuus

Hakulomake: EMKR-hakulomake ja ohje 10.1.2018

Ohje loppuraportin tekoon: Euroopan meri- ja kalatalousrahaston loppuraporttiohje – kehittämishankkeet

EMKR-hankkeiden valintaperusteet: EMKR Suomen toimintaohjelman 2014-2020 valintaperusteet 14.11.2017

Selvitys käytettyinä hankituista koneista tai laitteista

Maksatus
Maksuhakemuslomake 17.3.2016
Ministeriön ohje maksatuksen hakemiseen 24.8.2017

Tiedotusohje
Tiedotusohje EMKR-hankkeiden toteuttajille (PDF)

Hakuohjeita

Kestävä kalastus
Kestävä kalastus – art. 26 – kalastuksen innovointi
Kestävä kalastus – art. 28 – tutkijoiden ja kalastajien kumppanuus
Kestävä kalastus – art. 29 – osaaminen ja vuoropuhelu (11.1.2018)
Kestävä kalastus – art. 30 – tulonlähteiden monipuolistaminen (11.1.2018)
Kestävä kalastus – art. 31 – nuorten kalastajien tuki
Kestävä kalastus – art. 32 – terveys ja turvallisuus kalastuksessa
Kestävä kalastus – art. 38 – kalastuksen ympäristöinvestoinnit (11.1.2018)
Lisäohje koskien pyydysten vaihtamista tai parantamista (art. 38)
Kestävä kalastus – art. 39 & 44 – kalastuksen ympäristöinnovointi
Kestävä kalastus – art. 40 – jätteiden kerääminen merestä
Kestävä kalastus – art. 40 & 44 – vesiekosysteemien suojelu ja ennallistaminen
Kestävä kalastus – art. 41 – kalastusaluksen moottorinvaihto
Lisäohje toimenpiteeseen kalastusaluksen moottorinvaihto, art. 41
Kestävä kalastus – art. 42 & 44 – saaliin arvon lisääminen
(11.1.2018)
Lisäohje toimenpiteeseen saaliin arvon lisääminen, art. 42
Kestävä kalastus – art. 43 & 44 – kalasatamien ja purkupaikkojen kehittäminen

Eläinten aiheuttamat saalisvahingot
Art. 40 – Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaus

Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon edistäminen
Art. 76 – Kalastuksen valvonta

Kestävä vesiviljely
Kestävä vesiviljely – art. 47 – vesiviljelyn innovointi
Kestävä vesiviljely – art. 48 – vesiviljelyn investoinnit
Kestävä vesiviljely – art. 49 – vesiviljelyn neuvontapalvelut (11.1.2018)

Paikallinen kehittäminen
Paikallinen kehittäminen – art. 63 – kalatalouden toimintaryhmät (11.1.2018)

Kalan jalostus ja kauppa
Kalan jalostus ja kauppa – art. 68 – markkinoille saattaminen
Kalan jalostus ja kauppa – art. 69 – kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus (11.1.2018)

Arviointilomakkeet

Kestävä kalastus
Kestävä kalastus – art. 26 – kalastuksen innovointi (7.7.2017)
Kestävä kalastus – art. 27 – kalastuksen neuvontapalvelut (7.7.2017)
Kestävä kalastus – art. 28 – tutkijoiden ja kalastajien välinen kumppanuus (7.7.2017)
Kestävä kalastus – art. 29 – osaaminen ja vuoropuhelu (7.7.2017)
Kestävä kalastus – art. 30 – toiminnan monipuolistaminen (7.7.2017)
Kestävä kalastus – art. 31 – nuorten kalastajien tuki (7.7.2017)
Kestävä kalastus – art. 32 – terveys ja turvallisuus kalastuksessa (7.7.2017)
Kestävä kalastus – art. 38 – kalastuksen ympäristöinvestoinnit (7.7.2017)
Kestävä kalastus – art. 39 – kalastuksen ympäristöinnovointi (7.7.2017)
Kestävä kalastus – art. 40.1.a – jätteiden kerääminen merestä (7.7.2017)
Kestävä kalastus – art. 40 – hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen
Kestävä kalastus – art. 40 & 44 – vesiekosysteemien suojelu ja ennallistaminen
Kestävä kalastus – art. 43 – kalasatamien ja purkupaikkojen kehittäminen (7.7.2017)
Kestävä kalastus – art. 41 – kalastusaluksen moottorinvaihto
Kestävä kalastus – art. 42 – saaliin arvon lisääminen (7.7.2017)

Paikallinen kehittäminen
Paikallinen kehittäminen – kalatalouden toimintaryhmät

Kestävä vesiviljely
Kestävä vesiviljely – art. 47 – vesiviljelyn innovointi (7.7.2017)
Kestävä vesiviljely – art. 48 – vesiviljelyn investoinnit (7.7.2017)
Kestävä vesiviljely – art. 49 – vesiviljelyn neuvontapalvelut (7.7.2017)
Kestävä vesiviljely – art. 50 – osaaminen ja verkottuminen (7.7.2017)
Kestävä vesiviljely – art. 56 – eläinten terveys ja hyvinvointi (7.7.2017)
Kestävä vesiviljely – art. 57 – vesiviljelyn vakuutusjärjestelmät (7.7.2017)

Kauppa ja jalostus
Kauppa ja jalostus – art. 66 – markkinoille saattaminen (7.7.2017)
Kauppa ja jalostus – art. 68 – markkinoiden kehittäminen (7.7.2017)
Kauppa ja jalostus – art. 69 – kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus (7.7.2017)

Toimintaohjelman logot

Toimintaohjelman painokelpoiset logot ovat ladattavissa Meri- ja kalatalousverkoston kuvapankista.