Monivuotisten innovaatio-ohjelmien määräaikainen haku on avattu 26.4.2023 – hakuklinikka järjestetään 4.5.2023

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut monivuotisia innovaatio-ohjelmia koskevan määräaikaisen hakumenettelyn. Hakuaika päättyy 7.6.2023.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman yksi päätavoitteista on uudistumisen ja innovaatioiden vauhdittaminen. Monivuotisilla innovaatio-ohjelmilla pyritään koko toimialaa pysyvästi hyödyttävään kehitystyöhön.

Hakumenettelyssä sovelletaan toimenpiteille vahvistettuja valintaperusteita maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän monivuotisen tutkimus- ja kehittämisohjelmia koskevan käyttösuunnitelman mukaisesti. Hakumenettely koskee EMKVR:n Suomen ohjelman toimenpiteitä:

1.1.1: Kaupallisen kalastuksen innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta

1.6.1: Ympäristön ja kalavarojen tutkimus- ja kehittämishankkeet

2.1.1: Vesiviljelyn innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta

2.2.1: Kalan jalostuksen innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta

2.2.3: Menekinedistäminen

Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään (Hyrrä, https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html) puoleenyöhön mennessä.

Hakumenettelyn aikana järjestetään kaksi hakuklinikkaa Teams:llä. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille rahoituksen hakemisesta kiinnostuneille. Hakuklinikoilla tarjotaan tukea hakemusten valmisteluun sekä vastataan mahdollisiin kysymyksiin. Ensimmäinen hakuklinikka järjestään 4.5.2023 klo 14-15.30. Pääset liittymään ensimmäisen hakuklinikan Teams-kokoukseen tästä.

Hakuklinikan järjestelyihin liittyen voit olla yhteydessä: antony.starr@gov.fi

Toisesta hakuklinikasta tiedotetaan meri- ja kalataloussivustolla myöhemmin.

Päätös haun avaamisesta

Kalatalouden monivuotisten tutkimus- ja kehittämisohjelmien rahoittamiseen sovellettava käyttösuunnitelma

EMKVR:n Suomen ohjelman valintakriteerit

Yritysten kehittämishankkeet jatkuvan hakumenettelyn piiriin

Maa- ja metsätalousministeriö on siirtänyt yritysten kehittämishankkeet jatkuvan hakumenettelyn piiriin 17.4.2023 alkaen. Rahoitusta voi hakea kalastuksen, vesiviljelyn ja kalanjalostuksen yrityslähtöisiin kehittämishankkeisiin toimenpiteistä:

1.1.1: Kaupallisen kalastuksen innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta

2.1.1: Vesiviljelyn innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta

2.2.1: Kalan jalostuksen innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät täältä.

EU-rahastot näkyvät Eurooppa-päivässä – tervetuloa Helsingin Oodiin 9.5!

EU-rahastojen avulla kehitetään Suomea ja luodaan parempaa arkea jokaiselle. EU-rahoituksesta hyötyvät me kaikki; hankkeilla ja yritysinvestoinneilla parannetaan ympäristöä, yritysten toimintaa, suomalaisten harrastusmahdollisuuksia, tuotetaan laadukasta ruokaa ja varmennetaan suomalaisten turvallisuutta.

Euroopan osaamisen teemavuotta vietetään vuonna 2023. Mutta mitä rahoituksella konkreettisesti tehdään? Tähän kysymykseen saat vastauksia Eurooppa-päivänä, kun viisi mielenkiintoista hanketta kertovat, mitä hyvää he ovat saaneet EU-rahoituksen turvin aikaan. Tule siis juhlimaan kanssamme Eurooppa-päivää Oodiin tiistaina 9.5.2023 klo 9 alkaen! EU-rahoituksen avulla rahoitetut hankkeet astuvat esiin kello 15.

Keskustelijat:
• Elina Suni, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK (Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hanke, EAKR)
• Mia Pakarinen, OTL, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK (Johtajuuden hiomo -hanke, ESR+)
• Katja Mannerström, yhteiskuntasuhdepäällikkö, Suomen pakolaisapu ry (Yhteiskuntaorientaatio -hanke, EU:n sisäasioiden rahastot)
• Janne Niemimäki, kalatalouskoordinaattori, Päijänne-Leader ry (Mestari-Kisälli -hanke, EMKVR)
• Anu Kosonen, EtM, ravitsemusasiantuntija, Mind Coach®, Pirteeks (KickCare-hanke, EU:n maatalous- ja maaseuturahoitus)

Lue lisää Eurooppa-päivästä tapahtuman omilta sivuilta: https://www.eurooppapaiva.fi/

Lisätietoja:
Leena Lyra, TEM