Monivuotisten innovaatio-ohjelmien määräaikainen haku on avattu 26.4.2023 – hakuklinikka järjestetään 4.5.2023

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut monivuotisia innovaatio-ohjelmia koskevan määräaikaisen hakumenettelyn. Hakuaika päättyy 7.6.2023.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman yksi päätavoitteista on uudistumisen ja innovaatioiden vauhdittaminen. Monivuotisilla innovaatio-ohjelmilla pyritään koko toimialaa pysyvästi hyödyttävään kehitystyöhön.

Hakumenettelyssä sovelletaan toimenpiteille vahvistettuja valintaperusteita maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän monivuotisen tutkimus- ja kehittämisohjelmia koskevan käyttösuunnitelman mukaisesti. Hakumenettely koskee EMKVR:n Suomen ohjelman toimenpiteitä:

1.1.1: Kaupallisen kalastuksen innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta

1.6.1: Ympäristön ja kalavarojen tutkimus- ja kehittämishankkeet

2.1.1: Vesiviljelyn innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta

2.2.1: Kalan jalostuksen innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta

2.2.3: Menekinedistäminen

Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään (Hyrrä, https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html) puoleenyöhön mennessä.

Hakumenettelyn aikana järjestetään kaksi hakuklinikkaa Teams:llä. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille rahoituksen hakemisesta kiinnostuneille. Hakuklinikoilla tarjotaan tukea hakemusten valmisteluun sekä vastataan mahdollisiin kysymyksiin. Ensimmäinen hakuklinikka järjestään 4.5.2023 klo 14-15.30. Pääset liittymään ensimmäisen hakuklinikan Teams-kokoukseen tästä.

Hakuklinikan järjestelyihin liittyen voit olla yhteydessä: antony.starr@gov.fi

Toisesta hakuklinikasta tiedotetaan meri- ja kalataloussivustolla myöhemmin.

Päätös haun avaamisesta

Kalatalouden monivuotisten tutkimus- ja kehittämisohjelmien rahoittamiseen sovellettava käyttösuunnitelma

EMKVR:n Suomen ohjelman valintakriteerit