Kalastuksen investointeihin liittyvä 60 päivän aktiivisuusvaatimus selvityksessä

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta tuettavia kalastuksen investointeja koskee niin sanottu 60 päivän aktiivisuusvaatimus, jos investointi liittyy kalastusalukseen. Rahastoa koskeva EU-asetus ei kuitenkaan selkeästi määrittele, mitkä investoinnit katsotaan aluksiin liittyviksi. Ongelmaa selvitetään Euroopan komission kanssa ja vastausta odotetaan kesän aikana.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (EMKVR) voidaan rahoittaa kalastukseen liittyviä investointeja. Rahastoa koskevassa EU-asetuksessa on säädetty, että aluksille tehtävien investointien tukikelpoisuuden edellytyksenä on 60 päivän aktiivisuusvaatimus, eli aluksen on täytynyt olla aktiivisessa kalastuskäytössä vähintään 60 päivänä kahden edellisen kalenterivuoden aikana. Asetusteksti ei kuitenkaan selkeästi määrittele, mitkä investoinnit tulkitaan aluksille tehtäviksi investoinneiksi. Esimerkiksi passiivisten pyydysten ja pelastuspukujen osalta ei siis ole selvää, ovatko ne asetuksen tarkoittamia aluksille tehtäviä investointeja ja siten 60 päivän aktiivisuusvaatimuksen piirissä.

Aiemmalla rahastokaudella (2014–2020) EU-asetus mahdollisti aktiivisuuden tarkastelun myös kalastajakohtaisesti. Tällöin esimerkiksi pyydyksiä oli mahdollista käyttää usealla eri aluksella ja aktiivisiksi kalastuspäiviksi laskettiin kaikkien näiden alusten pyyntipäivät. Samoin jäältä ilman alusta tapahtuva talvikalastus oli mahdollista laskea mukaan 60 päivän aktiivisuusvaatimukseen. Uusi asetus ei enää mahdollista tätä tulkintaa. Näiden lisäksi asetusteksti tuo haasteita aloittavien kalastajien investointien tukemiseen.

Maa- ja metsätalousministeriö on keskustellut asiasta Euroopan komission kanssa ja pyytänyt tulkintaohjetta asetuksesta. Komission tulkintaa odotetaan kesän aikana. Maa- ja metsätalousministeriö on ohjeistanut EMKVR:n tukipäätöksistä vastaavia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia odottamaan komission tulkintaohjetta, ennen kuin ne tekevät tukipäätöksiä investointihankkeisiin, jotka mahdollisesti tulkitaan aluksille tehtäviksi investoinneiksi ja joissa 60 päivän aktiivisuusehto ei täyty. Näin vältetään riski siitä, että virheellisesti vastoin EU-asetusta myönnetty tuki jouduttaisiin myöhemmin perimään takaisin.

Kutsu: Keskustelutilaisuus hyljekorvauksista ja aloittavien kalastajien tukijärjestelmästä 13.6.2023

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää avoimen keskustelutilaisuuden hyljekorvausten mallista ja aloittavien kalastajien tukijärjestelmästä.  Tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena 13.6.2023.

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut hyljekorvausmallia sekä aloittavien kalastajien tukijärjestelmää, joita rahoitettaisiin Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027. Hyljekorvausjärjestelmällä korvataan hylkeiden kaupalliselle kalastukselle merialueilla aiheuttamia vahinkoja. Aloittavien kalastajien tukijärjestelmän on suunniteltu koostuvan useista tukimahdollisuuksista, kuten investointituesta, koulutussetelistä ja lainan takauksesta.

Uusista tukimuodoista järjestetään avoin keskustelutilaisuus 13.6.2023 klo 13–15 Teams-kokouksena. Tilaisuudessa esitellään suunnitellut tukimuodot ja niistä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja antaa palautetta. Esitykset ovat suomeksi, mutta kysymyksiä voi esittää myös ruotsiksi. Esitysmateriaalit julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi tilaisuuden jälkeen ja niitä voi kommentoida vielä jälkikäteen.

Tilaisuuteen ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan mukaan voi liittyä tällä Teams-linkillä:

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.

Innovaatio-ohjelmien toinen hakuklinikka järjestetään 1.6.2023

Monivuotisten innovaatio-ohjelmien hakumenettely on käynnissä 7.6.2023 asti. Hakijoille tarjotaan tukea hakemusten valmisteluun avoimilla hakuklinikoilla, ja seuraava klinikka järjestetään 1.6.2023.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman yksi päätavoitteista on uudistumisen ja innovaatioiden vauhdittaminen. Monivuotisilla innovaatio-ohjelmilla pyritään koko toimialaa pysyvästi hyödyttävään kehitystyöhön. Lisätietoa hakumenettelystä löydät täältä.

Hakumenettelyn aikana järjestetään kaksi hakuklinikkaa Teams:llä. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille rahoituksen hakemisesta kiinnostuneille. Hakuklinikoilla tarjotaan tukea hakemusten valmisteluun sekä vastataan mahdollisiin kysymyksiin.

Ensimmäinen klinikka järjestettiin 4.5.2023 ja siellä käsiteltiin hakumenettelyn tavoitteita, aikataulua ja hakemusten valmisteluun liittyviä kysymyksiä. Tilaisuudessa esitetyn materiaalin voit ladata täältä.

Toinen hakuklinikka järjestetään 1.6.2023 klo 14.00-15.30. Pääset liittymään hakuklinikan Teams-kokoukseen tästä linkistä. Klinikalle ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Hakuklinikan järjestelyihin liittyen voit olla yhteydessä: saana.tarhanen@gov.fi.