Inbjudan: Diskussionsmöte om sälersättningar och stödsystemet för nya fiskare den 13 juni 2023

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar ett öppet diskussionsmöte om modellen för sälersättningar och stödsystemet för nya fiskare.  Diskussionsmötet ordnas på Teams den 13 juni 2023.

Jord- och skogsbruksministeriet har berett en modell för ersättning av skador orsakade av sälar och ett stödsystem för nya fiskare. Båda finansieras genom Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland 2021–2027. Genom systemet för sälersättning ersätts sådana skador som sälar orsakar för kommersiellt fiske i havsområden. Stödsystemet för nya fiskare har planerats bestå av flera stödmöjligheter, till exempel investeringsstöd, utbildningssedlar och lånegarantier.

Det ordnas ett öppet diskussionsmöte om de nya stödformerna den 13 juni 2023 kl. 13–15 på Teams. Vid mötet presenteras de planerade stödformerna och det är möjligt att ställa frågor och ge respons på dem. Presentationerna hålls på finska, men frågor kan också ställas på svenska. Presentationsmaterialet publiceras på finska och svenska efter evenemanget och kan kommenteras ännu i efterhand.

Du behöver inte anmäla dig till diskussionsmötet, utan du kan delta via denna Teams-länk:

Klicka här för att ansluta till mötet