Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto EMKVR

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesi­viljely­rahasto EMKVR

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesi­viljely­rahaston (EMKVR) kautta edistetään kestävää kalastusta ja vesi­viljelyä, unionin yhteistä kalastus­politiikkaa ja alueellisen työllisyyden ja koheesion lisäämistä.

Silakka jäissä

Tuoreimmat uutiset ja tiedotteet

Tapahtuma­kalenteri

Tuoreimmat tapahtumat Maa­seutu­verkosto.fi:ssä

EMKVR sosiaalisessa mediassa