Älykkäät rannikkoalueet avaavat uusia mahdollisuuksia kalatalouden toimintaryhmille

Älykkyys on päivän sana. EU-aluekehittämisessä edistetään älykkäitä rannikkoalueita (smart coastal areas) meri- ja kalatalouden puolella ja älykkäitä kyliä (smart villages) maaseutupolitiikan puolella. Älykkäät ratkaisut (smart solutions) ovat tuttuja myös kaupunkikehittämisessä. Tämä älykkyys tai ehkä paremmin sanottuna nokkeluus on sukua neuvokkaalle johtamiselle (resourceful leadership): kuinka vähällä saadaan enemmän? Ratkaisun avaimia ovat digitalisaatio, verkkoalustaisuus, paikkatietosovellukset, jakamis- ja kiertotalous jne. Toisin sanoen kyky ajatella ja ratkaista asiat uudella tavalla.

Petri Rinne on FARNETin Suomen maantieteellinen asiantuntija

FARNET on Euroopan kalastusalueiden verkosto, joka edistää paikallisyhteisöjen omia alhaalta ylöspäin -kehittämishankkeita, hyvien käytäntöjen levittämistä sekä alueiden välistä ja

kansainvälistä yhteistyötä. Verkostoon kuuluu paikallisia kalatalousalan toimintaryhmiä, hallintoviranomaisia, kalatalouden toimijoita ja kansalaisia sekä EU-maiden asiantuntijoita.

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen on delegoitu kalatalouden toimintaryhmille, jotka koostuvat paikallisviranomaisista sekä yksityissektorin ja kansalaisyhteiskunnan toimijoista. Toimintaryhmät laativat omista lähtökohdistaan kehittämisstrategiansa, joita toteutetaan kehittämishankkeita tukemalla. Toiminnan rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Eri sektoreiden toimijoita törmäyttävissä kalatalouden toimintaryhmissä luoville ratkaisuille on hyvät lähtökohdat, ja älyhankkeita on jo käynnistynytkin näyttämään mallia muille. Esimerkiksi Itä-Suomen kalatalousryhmän tukemassa Kalatalous tutuksi nuorisolle -hankkeessa on yhdistetty tarve nuorten kesätyöpaikoista ja kalastusyrittäjyyden tunnetuksi tekemisestä. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Kerimäen kalatalo ja Vesannon kalaosuuskunta. Kesätyön ja kala-alan ammattiin tutustumisen lisäksi palkattavilta 15-18-vuotiailta nuorilta edellytetään aktiivista viestintää tekemisistään sekä sosiaalisessa mediassa että paikallisessa printtimediassa. Itä-Suomen kalatalousryhmän tuki hankkeelle oli 16 800,00 euroa.

Lounais-Suomen Kalatalouskeskuksen Saaristomeren kala-aitat -hankkeella on rakennettu kala-alan toimijoista paikkatietosovellus (http://www.finlandarchipelago.com), jossa on mukana 48 kalanmyyjää ja kalastajaa, 16 kalastusopasta, viisi kalastustarvikemyyjää ja neljä erityiskalastuskohdetta. Hanke on parantanut kala-alan tuotteiden ja palveluiden näkyvyyttä ja tunnettuutta: kirjaimellisesti laittanut kalan kartalle. Saaristomeren kalatalousryhmä tuki hanketta 6 100,00 euron avustuksella.

Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousryhmä on juuri käynnistämässä esiselvitystä älykkäästä, sähkötoimisesta rannikkokalastuksesta kehitysyhtiö Prizztech Oy:n vetämänä. Sähkötoimisista aluksista on jo olemassa osaamista, kokemusta ja testattuja ratkaisuja maailmalla, esimerkiksi useita sähköllä toimivia aluksia ja jopa maailman ensimmäinen autolautta MF Ampere Norjassa. Esiselvityshankkeen tuloksena syntyy monitoimisen, älykkään ja sähköllä käyvän rannikkokalastusaluksen projektisuunnitelma.

Jotta älykkyys ei jäisi vain sanahelinäksi ja hankesuunnitelmien muotitermiksi, FARNET järjestää keväällä 2019 seminaarin, jossa aiheeseen pureudutaan syvemmälle ja päästään vaihtamaan käytäntöjä eri EU-jäsenmaiden kesken. Suomen kalatalousryhmien kautta käynnistyneillä sadoilla hankkeilla on varmasti tilaisuuteen paljon annettavaa – pohjoisten ääriolojen insinöörikansana luova ongelmanratkaisutaito on meillä geeneissä.

 

Petri Rinne
FARNET Geographic Expert