Itämeren ja Suomen kalastuskiintiöt 2019

EU:n maatalous- ja kalastusministerit päättivät Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2019 Luxemburgissa 15. lokakuuta järjestetyssä maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa.

 

Neuvosto päätti Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2019 seuraavasti:

EU:n suurin sallittu
saalis (TAC), tonnia
Muutos
Pohjanlahden silakkakiintiö 88 703 -7 %
Itämeren pääaltaan ja Suomenlahden silakkakiintiö 170 360 -26 %
Riianlahden silakkakiintiö 31 044 + 7 %
Läntisen silakkakannan kiintiö 9 001 -48 %
Kilohailikiintiö 270 772 +3 %
Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö 91 132 lohta +/- 0 %
Suomenlahden lohikiintiö 9 702 lohta -3 %
Itäisen turskakannan kiintiö 24 112 -15 %
Läntisen turskakannan kiintiö 9 514 +70 %
Punakampelakiintiö 10 122 +43 %

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

maatalousneuvos Kari Valonen, p. 0295 162 269
kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. 0295 162 458

ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lähde: MMM

Suomen kalastuskiintiöt 2019 ovat seuraavat (suluissa vertailu vuoteen 2018):

Pohjanlahden silakka 72 724 tonnia (-7 %)

Pääaltaan, Saaristomeren ja Suomenlahden silakka 37 360 tonnia (-26 %)

Kilohaili 13 982 tonnia (+3 %)

Turska itäinen 424 tonnia (-15 %)

Turska läntinen 82 tonnia (+70 %)

Pääaltaan ja Pohjanlahden lohi 23 548 kpl (roll over)

Suomenlahden lohi 8 708 kpl (-3 %)

Yllä on Suomen kokonaiskiintiö ja osa siitä jaetaan Ahvenanmaan maakunnalle, joka ei toimi Suomen toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän puitteissa. Vuoden 2019 kiintiöihin lisätään vuoden 2018 käyttämättömät kiintiöt, enintään kuitenkin 10 % kyseisen lajin kokonaiskiintiöstä.

Asetuksen 8 artiklan mukaan osa-alueilla 22-32 meritaimenen kalastaminen neljän meripeninkulmaa kauempana perusviivoilta mitattuna on kalastusaluksilta kiellettyä 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2019. Näillä vesillä meritaimenen sivusaaliiden osuus ei lohen kalastuksessa saa missään vaiheessa kalastuksen aikana tai purettaessa saalista kunkin pyyntimatkan jälkeen ylittää kolmea prosenttia lohen ja meritaimenen kokonaissaaliista.

Itämeren kalastuskiintiöt näet täältä.

Lähde: EU:n neuvosto 31.10.2018, SAKL