Komission avoin kysely kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukisäännöistä

Euroopan komissio on aloittanut valtiontukisäännösten uudelleentarkastelun. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa asetukset ja suuntaviivat uuden Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 2021-2027 sääntöjen kanssa. Nykyiset säännöt ovat voimassa vuoden 2020 loppuun saakka, joten niiden tarkastelu on nyt ajankohtaista.

Vastaamalla kyselyyn on mahdollista vaikuttaa valtiontukien myöntämiseen liittyviin sääntöihin kaudelle 2021-2027. Kyselyssä arvioidaan nykyisten sääntöjen toimivuutta ja mitä tulisi ottaa huomioon sääntöjen uudistamisessa. Palautetta ja näkemyksiä toivotaan mahdollisimman monilta sidosryhmiltä.

Kysely on avoinna 20.9.2019 asti ja siihen voi vastata suomeksi. Kyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä.

 

Valtiontukien sääntökokonaisuuteen kuuluvat:

1) vähämerkityksistä tukea koskeva asetus (EU) N:o 717/2014 (de minimis)
2) ryhmäpoikkeusasetus (EU) N:o 1388/2014
3) kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista koskevat suuntaviivat (tiedonanto 2015/C217/01) ja suuntaviivojen muutos (tiedonanto suuntaviivojen muuttamisesta C/2018/7667).