Koronaviruksen vaikutus kalatalousalaan ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimeenpanoon

Koronaviruksen leviämisellä Euroopassa on vaikutuksia myös kalatalouden yrityksiin ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) toimintaan. Tällä hetkellä kalatalouden yritystoiminta ja kalakauppa toimivat suhteellisen normaalisti ja myös kalan ulkomaankauppa sekä logistiikka toimivat. Maa- ja metsätalousministeriö, ELY-keskukset ja Luonnonvarakeskus pitävät keskitetysti yllä ajantasaista tilannekuvaa koronaviruksen aiheuttamista vaikutuksista kalatalousalalle ja kalakauppaan. Hallinto pyrkii omilla toimillaan tukemaan kalan alkutuotannon ja kalakaupan toimintaedellytyksiä.

Euroopan unionin tasolla neuvotellaan parhaillaan siitä, miten meri- ja kalatalousrahastoa ja valtiontukia voitaisiin hyödyntää kalatalousalan tukemiseksi vaikeassa koronatilanteessa. Asiasta tiedotetaan heti, kun neuvottelut saadaan päätökseen.

EMKR:n tukien myöntäminen ja maksaminen pyritään hoitamaan normaalisti, mutta esimerkiksi paikan päällä tehtäviä tarkastuksia saatetaan lykätä. Lisäksi uuden, vuosia 2021−2027 koskevan ohjelmakauden valmistelussa saattaa tulla viivästyksiä, koska fyysistä läsnäoloa vaativia valmistelutilaisuuksia joudutaan siirtämään myöhemmäksi. Esimerkiksi ELY-keskusten alueellisia, yleisölle avoimia valmistelutilaisuuksia ei näillä näkymin voida järjestää alkuperäisessä aikataulussa eli huhti-toukokuussa. Uusista ajankohdista tiedotetaan mahdollisimman pian.

Jos tuensaajan on tarpeen tehdä muutoksia tai hakea lisäaikaa käynnissä olevaan, EMKR:n tuella toteutettavaan hankkeeseen koronaepidemian vuoksi, tulee asiasta neuvotella rahoittavan ELY-keskuksen kanssa mahdollisimman pian.

Koronaviruksen takia peruuntuneiden tilaisuuksien, kuten matkojen tai tapahtumien, kulut ovat tukikelpoisia, jos niitä ei ole mahdollista peruuttaa tai hakea takaisin tilaisuuden järjestäjältä tai palvelun tarjoajalta.  Tilaisuuksien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa tulee noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia.

Ruokaviraston sivuilta löytyy tarkempaa ohjeistusta koronaviruksesta ja elintarvikkeista kuluttajille ja yrityksille.

 

Lisätietoa:

Maa- ja metsätalousministeriö

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Pohjois-Savon ELY-keskus

Lapin ELY-keskus

Tukien maksatukseen liittyvissä kysymyksissä neuvoo KEHA-keskus.

 

Valtioneuvosto: Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta

Euroopan komissio: Koronavirus – EU:n toimet

Maa- ja metsätalousministeriö: Turvataan arjen jatkuminen ruoantuotannossa