MMM vahvisti uusia EMKR-hakuohjeita

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti 26.6.2018 hakuohjeet seuraaville toimenpiteille:

Hakuohje kestävä vesiviljely – art. 56 – eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevat toimenpiteet
Hakuohje kestävä vesiviljely – art. 51 – vesiviljelyalueiden kehittäminen
Hakuohje kestävä vesiviljely – art. 50 – Osaaminen ja verkottuminen
Hakuohje kestävä kalastus – art. 27 – kalastuksen neuvontapalvelut