Saaristomeren kala-aitat toi kalan kartalle

Hankkeen vetäjä, kalatalousneuvoja Anu Niinikorpi

L-S Kalatalouskeskuksen “Saaristomeren kala-aitat” -hankkeen tavoitteena oli parantaa Saaristomerellä tarjottavien kala-alan palveluiden näkyvyyttä ja tunnettavuutta eli lyhyesti ja ytimekkäästi laittaa kala kartalle.

– Saaristomereltä löytyy paikallisen kalan myyntipaikkoja, kalastusoppaita, kalastustarvikemyyntiä ja erityiskalastuskohteita, mutta niiden sijainti- ja yhteystietoja ei ole ollut löydettävissä mistään, kertoo hankkeen vetäjä, kalatalousneuvoja Anu Niinikorpi. Yritysten asiakaskunta on koostunut pääasiassa paikallisista asukkaista, mutta tiedossa oli, että satunnaisetkin kesäasukkaat ja matkailijat esimerkiksi Saariston rengastiellä ostaisivat mielellään lähellä kalastettua tai kasvatettua kalaa ja hyödyntäisivät paikallisia palveluja.

Palvelulle oli tarvetta

Kala-alan yrittäjille ja yrityksille tarjottiin mahdollisuutta saada tietonsa verkkosivustolle, josta asiakkaat löytäisivät keskitetysti kala-alaan liittyvien yritysten tiedot sekä muuta saariston palveluihin liittyvää tietoa. Yhteydenotot yrityksiin tapahtuivat puhelimitse.

– Suhtautuminen oli pääasiassa hyvin ystävällistä ja kiinnostunutta; yrittäjälle vaivaton ja maksuton mahdollisuus saada lisää näkyvyyttä otettiin avosylin vastaan, Niinikorpi toteaa.

Kerätyt tiedot toimitettiin Finserve Oy:lle, joka ylläpitää ja tuottaa muitakin matkailuaiheisia Internet-sivustoja sekä nettilehtiä. Finnserven avaamassa palvelussa http://www.finlandarchipelago.com/ oli hankkeen päättyessä kartalla 48 kalanmyyjää ja kalastajaa, 5 kalastustarvikemyyjää, 16 kalastusopasta ja 4 erityiskalastuskohdetta. Sivut ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tiedottaminen tärkeässä roolissa

Finland Archipelago verkkosivujen ja Facebook-sivujen avautumisesta tiedotettiin yrityksiä, jotta ne voisivat jakaa tietoa palvelusta myös omilla sosiaalisen median kanavillaan. Facebook-sivun näkyvyyttä lisättiin ostamalla ensimmäiselle julkaisulle mainosaikaa, jonka ansiosta yli 1 700 ihmistä näki julkaisun. Alueen kunnat ja sanomalehdet saivat omat tiedotteet. Hanke on ollut esillä myös L-S Kalatalouskeskuksen kotisivuilla elokuusta lähtein, ja sitä on markkinoitu yhdistyksen Facebook-sivulla sekä jaettu Twitterissä.

Niinikorpi kertoo, että huhtikuussa käynnistyneen hankkeen aikataulu oli hiukan liian tiukka, mikä johti siihen, että verkkosivuja ei ehditty saada auki aivan matkailukauden alkuun.

– Muiden vetämieni hankkeiden kohdalla aikataulu on ollut väljempi, työskentely yhteistyötahojen kanssa suunnitelmallisempaa ja tiedotus hankkeen etenemisestä tiiviimpää. Olen kokenut, että tämä auttaa hankkeen etenemistä, sillä kuten sanotaan, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Hankerahoituksen ja maksatuksen haku sujuvaa

Rahoituksen haun Niinikorpi koki kohtuullisen helpoksi.

– Tämä hanke oli ensimmäinen kosketukseni Hyrrään ja EMKR-hankkeisiin, joten opeteltavaa riitti, mutta Hyrrä ohjasi uutta käyttäjää, ja lisäksi kalatalousaktivaattori vastasi lukuisiin esitettyihin kysymyksiin aina nopeasti. Jouduimme yhden kerran täydentämään hakemusta puutteellisten liitteiden vuoksi.

Maksatusprosessi vaati perehtymistä kirjanpidon järjestämisen osalta, mutta vaikutti Niinikorven mukaan muuten aivan kohtuulliselta ja vaatimukset esimerkiksi liitteiden suhteen ovat järkeenkäyviä ja käytännöllisiä.

– On suuri helpotus maksatushakemuksen laatimisen kannalta, että yleiskuluihin on varattu kiinteämääräinen rahoitus, eikä joka puhelusta, toimistotarvikkeesta tai osuudesta työtilakuluihin tarvitse olla laskelmaa.

Hanke toteutti Saaristomeren kalatalousstrategian painopistettä ”Kalavarojen hyödyntämis- ja jalostusasteen nosto”, ja sille myönnettiin 6 100 euron tuki Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmän rahoituskehyksestä.

Hankkeessa luotuja sivuja päivitetään edelleen. Tavoitteena on, että myös alueen muut matkailupalveluorganisaatiot linkittäisivät Finland Archipelago -sivuston omille sivuilleen. Mikäli kala-alan yrittäjä haluaa tietonsa mukaan, yhteystieto löytyy Finland Archipelago -verkkosivuilta. Kannattaa käydä muutenkin tutustumassa, ja käyttää paikallisia palveluja, nyt kun tietää, mistä ne löytyvät!

Kirjoittaja:

Maria Saarinen
kalatalousaktivaattori
Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä
maria.saarinen@sameboat.fi
0400 260 094