Silakkasaaliille lisäarvoa

Pyhäjärvi-instituutti on käynnistänyt hankkeen, jonka aikana kartoitetaan silakasta mahdollisesti saatavia lisäarvotuotteita joilla on kaupallista potentiaalia.

Kasvatetun lohen osalta on jo pitkään tutkittu kalanjalostuksen yhteydessä syntyviä sivuvirtoja. Kalanjalostuksen sivuvirtoja ovat erityisesti perkauksessa ja fileoinnissa syntyvät jätteet, jotka ovat uuden ajattelun mukaan vain resurssi väärässä paikassa ja johon saadaan jalostettua lisäarvoa. Näistä tuloksista ovat hyötyneet elintarvikepuolen ohella myös lääke- ja energiateollisuus.

Silakkarysä Merikarvialla. Kuvaaja: Markku Saiha

Silakka on Suomessa merkittävin saalislaji ja lähes 90 % kalastuksen kokonaissaaliista on silakkaa. Silakkaa kalastetaan pääasiassa trooleilla ja tärkein pyyntialue on Selkämeri. Jonkin verran silakkaa saadaan myös rannikon rysillä. Lajin kalastus on kiintiöity.

Pyhäjärvi-Instituutin vetämässä hankkeessa selvitetään silakan sisältämät eri aineosat mm. proteiinit, lipidit, vitamiinit, antioksidantit ja hivenaineet joita ei vielä ole pystytty kalasta hyödyntämään.

Esiselvityksen luonteinen hanke toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja yliopistojen kanssa. Mikäli silakasta tunnistetaan riittävästi lisäarvoa tuottavia ainesosia, tullaan aiheesta valmistelemaan laajempi soveltavaa tutkimusta hyödyttävä kehittämishanke.

Hankkeen tiedot:

EU-prioriteetti: Paikallinen kehittäminen
Hankkeen nimi: Silakan lisäarvomahdollisuudet
Hakija: Pyhäjärvi-instituuttisäätiö
Hankkeen kesto: 18.4.2017 –>
Hankkeen kokonaisbudjetti: 25 600 €
EMKR-tuen osuus: 12 032 €
Kansallinen tuki: 13 568 €

Lisätietoja: Pyhäjärvi-Instituutti, p. 02 838 0600

Kuva ja teksti: Markku Saiha