Sisävesien kaupallisen kalastuksen saaliit ennallaan – kuhan merkitys on kasvanut

Kaupalliset kalastajat saivat vuonna 2017 saaliiksi sisävesiltä 6,5 miljoonaa kiloa kalaa. Vuonna 2016 saalis oli 5,8 miljoonaa kiloa. Molempina vuosina rapusaalis oli noin 850 000 rapua, mistä täpläravun osuus oli noin 95 prosenttia. Saaliin arvo oli 15,3 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja 14,9 miljoonaa euroa vuonna 2016. Se oli reilut kolme miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä tilastointivuotena 2014.

Tiedot käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) kaupallisen kalastuksen vuosien 2016 ja 2017 saalistilastoista.

– Kyseessä ovat ensimmäiset kalastuslain uudistuksen jälkeen julkistettavat sisävesien kaupallisen kalastuksen saaliin määrää ja arvoa kuvaavat tilastot. Aiemmin osa saaliista jäi tilastoimatta, sillä kaupallisista kalastajista ei ollut kattavaa rekisteriä, ja monien satunnaisesti kalaa ja rapuja myyvien saaliit jäivät tilastoaineiston ulkopuolelle, kertoo yliaktuaari Mika Rahikainen Lukesta.

Sisävesien arvokkaimmat saalislajit ovat muikku, kuha ja täplärapu

Muikku on sisävesien tärkein saaliskala sekä määrältään (lähes 50 prosenttia kokonaissaaliista) että arvoltaan (42−45 prosenttia kalansaaliin kokonaisarvosta). Muikkusaaliit olivat 3,2 ja 2,8 miljoonaa kiloa vuosina 2017 ja 2016. Muikkusaaliin arvo, 5,8 ja 6,1 miljoonaa euroa, oli hieman aiempaa suurempi.

Saaliin arvolla mitattuna muikun jälkeen tärkein saalislaji sisävesillä on ollut kuha (4,5 miljoonaa euroa). Kuhasaaliin arvo on miltei kaksinkertaistunut vuoteen 2014 verrattuna. Yhdessä nämä kaksi lajia muodostavat kolme neljännestä sisävesien kaupallisen kalastuksen kalansaaliin arvosta.

Täplärapu oli sisävesien kolmanneksi arvokkain saalislaji. Saaliin arvo oli 1,1 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja 0,9 miljoonaa euroa vuonna 2016. Rapusaaliin kokonaisarvosta täpläravun osuus on noin 90 ja jokiravun noin 10 prosenttia.

Muikinkalastusta Haukivedellä.
Muikinkalastusta Haukivedellä. (Kuva: Pro Kala ry)

Kaupalliseksi kalastajaksi rekisteröityneiden määrä moninkertaistui, useimpien saaliit pieniä

Kaupallinen kalastus sisävesillä -tilasto perustuu Luken keräämiin rekisteritietoihin.

Vuonna 2017 ELY-keskuksen ylläpitämässä kaupallisen kalastuksen rekisterissä oli 1 766 kaupallista kalastajaa. Osa heistä ei kuitenkaan kalastanut lainkaan ja monen kalastajan saaliit olivat pieniä.

Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen kalastuslain uudistuksen jälkeen kaikkien kalaa sisävesiltä myyntitarkoituksessa pyytävien henkilöiden on ilmoittauduttava Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylläpitämään rekisteriin, pidettävä kalastuksestaan päiväkirjaa ja ilmoitettava saalistiedot Lukelle vähintään kerran kalenterivuodessa.

Myös sisävesillä kaupalliseen kalastukseen käytettävien alusten ja veneiden rekisteröinti on tullut pakolliseksi 12.12.2016 voimaan tulleen lain (Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta) 1048/2016 mukaisesti.

Tarkemmat tiedot tilastosta löytyvät stat.luke.fi -palvelusta. Tilastotietokannasta on saatavissa saalistietoja vuodesta 1962 alkaen.

Lähde: Luonnonvarakeskus