Suomen uuden EMKVR-ohjelman luonnos kommentoitavana

Suomen kansallisen Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston ohjelman ensimmäinen luonnos on valmistunut ja se on kommentoitavana otakantaa-palvelussa 22.8.2021 asti. 

Ohjelmaluonnos sisältää ohjelman keskeisimmät osiot eli strategian, SWOT-analyysin toimialasta, perustelut ohjelman valinnoille sekä rahoitettavat toimenpiteet. EU-asetukset määrittelevät raamit, joiden puitteissa rahoitusta voidaan suunnata. Lisäksi EU-asetukset määrittelevät ohjelman rakenteen ja siinä käsiteltävät asiat.

Suomi voi rahasto-ohjelmassa asettaa kansalliset tavoitteet ja suunnitella niitä edistävät toimet. Otakantaa-palvelulla toteutettavalla kyselyllä halutaan osallistaa ohjelman valmisteluun ihmisiä myös virallisten työryhmien ulkopuolelta. Toiveena on monipuolisia kommentteja ja ideoita Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston keskeisten osioiden edelleen kehittämiseksi.

Kyselyssä tulleet kommentit otetaan huomioon ohjelman valmisteluissa ennen syksyllä järjestettävää virallista lausuntokierrosta.

Otakantaa-palveluun pääset tästä linkistä. Palvelusta löydät Suomen ohjelman luonnoksen sekä sitä koskevan kyselyn.