Toinen kalaleader-hakuklinikka järjestetään 27.5.2021

Yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä on toteutettu Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa jo kahden ohjelmakauden ajan. Tulevan ohjelmakauden 2021−2027 valmistelut ovat parhaillaan käynnissä, ja tämä alhaalta ylös -periaatteelle pohjautuva menetelmä tullaan näkemään myös uuden rahaston painopisteenä. Paikallisten toimintaryhmien eli kalaleaderien strategian valmisteluita tuetaan järjestämällä hakuklinikoita, joissa käsitellään tulevan kauden valmisteluihin liittyvä asioita. Klinikoille ovat tervetulleita niin nykyiset kuin mahdolliset uudetkin ryhmät.

Helmikuussa 2021 järjestettiin ensimmäinen kalaleader-hakuklinikka, jossa käytiin keskustelua strategioiden laatimisesta, vaikuttavuudesta ja strategian toteutumisen mittaamisesta. Seuraava tilaisuus kokoontua yhteen valmistelemaan ohjelmakautta 2021–2027 järjestetään torstaina 27.5.2021.

Seuraavaksi syvennymme osallistavaan strategian laadintaprosessiin, toimintaohjelman indikaattoreihin, suunnittelemme yksinkertaistettuja kustannusmenettelyjä sekä käymme yleisesti läpi ohjelmakauden 2021–2027 valmistelutilannetta.

Hakuklinikka järjestetään TEAMS-kokouksena torstaina 27.5.2021 klo 10-12.30. TEAMS-linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Ilmoittautumisia hakuklinikalle pyydämme 24.5.2021 mennessä seuraavalla lomakkeella:

https://link.webropolsurveys.com/S/E076585D703BC562

Ennakkomateriaalina voi tutustua Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto-asetuksen mukaisiin indikaattoreihin.