Uusi julkaisu Euroopan komission suoraan hallinnoimista EMKR-hankkeista

Euroopan komission tuore julkaisu esittelee joukon hankkeita, jotka on rahoitettu Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta komission suoran hallinnoinnin kautta. Projects that innovate : a sample of the projects funded by the European Maritime and Fisheries Fund between 2014 and 2019  -esitteeseen on koottu hankkeita, joilla on koordinoitu rajat ylittävää yhteistyötä, innovaatioita ja kestävää kehitystä.

Tutustu julkaisuun täällä.